Œwišteczna Niedziela w Centrum Kultury
11 grudnia 2016 r. w godz. 10.00-15.00
Centrum Kultury w Łomiankach
ul. Wiejska 12 A

[obrazek]

Serdecznie zapraszamy do spędzenia z nami niedzieli 11 grudnia. 
Zapowiada się wyjštkowo œwišteczna atmosfera. 
W godzinach 10.00 - 15.00 odbędzie się Pchli Targ i Kiermasz Rękodzieła. Przedœwišteczne zakupy umili nam koncert kolęd w wykonaniu uczestników zajęć muzycznych z pracowni Janusza Œliwczaka oraz chóru Patrium Carmen, działajšcego przy Centrum Kultury. 
Na Kiermasz Rękodzieła zapraszamy głównie twórców ludowych, którzy zechcieliby wystawić swoje bożonarodzeniowe prace (stroiki, bombki, kartki i wszystko inne, co wišże się ze œwiętami Bożego Narodzenia). 
Wystawców obowišzujš zgłoszenia drogš mailowš na adres: jan.oles@kultura.lomianki.pl (na zgłoszenia czekamy do 9 grudnia do godz. 12.00).  
Informujemy, ze iloœć miejsc dla wystawców jest ograniczona.Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki