Kalendariumrss

23 czerwca 2019 r. godz. 20:00

Impro Teatr Bezczelny. Klasyka Polskiego Humoru Wspczenie. SCENA PLENEROWA

27 czerwca 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.1

28 czerwca 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.2

29 czerwca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk osiedlowy. WYSPA PACYNEK Plac przy ul. Baczyskiego. omianki

30 czerwca. 2019 r. godz. 20:00

Koncert zespou Same Suki. SCENA PLENEROWA

7 lipca 2019 r. godz. 20:00

ukasz Jemioa. Koncert Disco Solo. SCENA PLENEROWA

14 lipca 2019 r. godz. 14:00

Bajeczna Fiesta. Teatrzyk dla dzieci. SCENA PLENEROWA

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieci starego kredensu. Plac zabaw w Kiepinie

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz piewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popoudniowa

Lipiec - sierpie 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

HIP HOP Koncert. O.S.T.R i inni

8 wrzenia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktw Tradycyjnych

19 padziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "


Warsztaty Szachowe
zajcia pokazowe 6 grudnia godz. 17.15
zapisy w recepcji

[obrazek]

kiedy
wtorek, godz. 17.15-18 grupa I
wtorek godz. 18.10-18.55 grupa II
w jednej grupie do 12 uczestnikw

kategoria wiekowa
dzieci i modzie

koszt
80 z m-c  1 x tyg.

O zajciach
Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - ksztaci pami, umiejtno abstrakcyjnego i logicznego mylenia, rozwija wyobrani przestrzenn. Dlatego te wpywa na rozwj intelektu, zwiksza aktywno umysow, rozbudza twrcze zdolnoci.
Szachy wbrew pozorom i obiegowym opiniom zawieraj wiele elementw wychowawczych. Ucz odwagi i odpowiedzialnoci za wasne decyzje. Mody adept krlewskiej gry" staje si bardziej cierpliwy, wytrway i w peni panuje nad sob. Szachy ucz go pokory, gdy wie, e nie wszystkie jego decyzje s suszne (w myl powiedzenia, e nie ma na wiecie szachisty, ktry wygraby wszystkie swoje partie). Dziki temu obiektywizmowi wzrasta szacunek do przeciwnika i samego siebie, a sam potrafi stosowa w yciu zasad fair play". Wyksztacone w ten sposb cechy umysu i charakteru objawiaj si nie tylko przy szachownicy. Efekty wida ju we wczesnej edukacji dziecka. Objawia si to umiejtnoci koncentracji nad zagadnieniem, atwoci zapamitania szczegw czy szybkoci w dotarciu do prawidowego rozwizania problemu. Widzimy wic, e szachy to nie tylko wyrafinowana rozrywka intelektualna, ale take ogromna inwestycja w umysy naszych dzieci.

O instruktorze
Zajcia prowadzi Sawomir Liberadzki. Posiada tytuy Trenera Szachowego oraz Kandydata na Mistrza Krajowego. Jest czonkiem zarzdu Mazowieckiego Zwizku Szachowego, a od wrzenia 2014 przewodnicym Komisji ds. szkolenia dzieci i modziey na Wojewdztwo Mazowieckie.
Jest rwnie aktualnym Druynowym Mistrzem Mazowsza (wraz z KSz. Skoczek Trojaski Warszawa)
oraz drugim Wicemistrzem Polski Wojewdztw (wraz z woj. mazowieckim).
Wielokrotnie uczestniczy w turniejach o randze krajowej, jak rwnie i midzynarodowej, z licznymi sukcesami.
Szkoleniem szachowym zajmuje si ju blisko 10 lat, w tym czasie wyszkoli m.in. kilku czoowych juniorw wojewdztwa mazowieckiego.
Najzdolniejszy wychowanek Sawomira Liberadzkiego dwukrotnie uplasowa si w pierwszej dziesitce Mistrzostw Polski Juniorw.Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki