Warsztaty Szachowe
zajęcia pokazowe 6 grudnia godz. 17.15
zapisy w recepcji

[obrazek]

kiedy
wtorek, godz. 17.15-18 grupa I
wtorek godz. 18.10-18.55 grupa II
w jednej grupie do 12 uczestników

kategoria wiekowa
dzieci i młodzież

koszt
80 zł m-c  1 x tyg.

O zajęciach
Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - kształci pamięć, umiejętnoœć abstrakcyjnego i logicznego myœlenia, rozwija wyobraŸnię przestrzennš. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywnoœć umysłowš, rozbudza twórcze zdolnoœci.
Szachy wbrew pozorom i obiegowym opiniom zawierajš wiele elementów wychowawczych. Uczš odwagi i odpowiedzialnoœci za własne decyzje. Młody adept „królewskiej gry" staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i w pełni panuje nad sobš. Szachy uczš go pokory, gdyż wie, że nie wszystkie jego decyzje sš słuszne (w myœl powiedzenia, że nie ma na œwiecie szachisty, który wygrałby wszystkie swoje partie). Dzięki temu obiektywizmowi wzrasta szacunek do przeciwnika i samego siebie, a sam potrafi stosować w życiu zasadę „fair play". Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiajš się nie tylko przy szachownicy. Efekty widać już we wczesnej edukacji dziecka. Objawia się to umiejętnoœciš koncentracji nad zagadnieniem, łatwoœciš zapamiętania szczegółów czy szybkoœciš w dotarciu do prawidłowego rozwišzania problemu. Widzimy więc, że szachy to nie tylko wyrafinowana rozrywka intelektualna, ale także ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci.

O instruktorze
Zajęcia prowadzi Sławomir Liberadzki. Posiada tytuły Trenera Szachowego oraz Kandydata na Mistrza Krajowego. Jest członkiem zarzšdu Mazowieckiego Zwišzku Szachowego, a od wrzeœnia 2014 przewodnicym Komisji ds. szkolenia dzieci i młodzieży na Województwo Mazowieckie.
Jest również aktualnym Drużynowym Mistrzem Mazowsza (wraz z KSz. Skoczek Trojański Warszawa)
oraz drugim Wicemistrzem Polski Województw (wraz z woj. mazowieckim).
Wielokrotnie uczestniczył w turniejach o randze krajowej, jak również i międzynarodowej, z licznymi sukcesami.
Szkoleniem szachowym zajmuje się już blisko 10 lat, w tym czasie wyszkolił m.in. kilku czołowych juniorów województwa mazowieckiego.
Najzdolniejszy wychowanek Sławomira Liberadzkiego dwukrotnie uplasował się w pierwszej dziesištce Mistrzostw Polski Juniorów.Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki