Kalendariumrss

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycignicie rki z Misj Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popoudniowa

Lipiec - sierpie 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzenia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktw Tradycyjnych

13 wrzenia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.1

14 wrzenia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.2

15 wrzenia godz. 15:00

Eksplozja Kolorw Holi - omianki 2019

29 wrzenia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 padziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 padziernika godz. 20:00

Damian Ukeje Moje Boskie Buenos


Warsztaty Szachowe
zajcia pokazowe 6 grudnia godz. 17.15
zapisy w recepcji

[obrazek]

kiedy
wtorek, godz. 17.15-18 grupa I
wtorek godz. 18.10-18.55 grupa II
w jednej grupie do 12 uczestnikw

kategoria wiekowa
dzieci i modzie

koszt
80 z m-c  1 x tyg.

O zajciach
Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - ksztaci pami, umiejtno abstrakcyjnego i logicznego mylenia, rozwija wyobrani przestrzenn. Dlatego te wpywa na rozwj intelektu, zwiksza aktywno umysow, rozbudza twrcze zdolnoci.
Szachy wbrew pozorom i obiegowym opiniom zawieraj wiele elementw wychowawczych. Ucz odwagi i odpowiedzialnoci za wasne decyzje. Mody adept krlewskiej gry" staje si bardziej cierpliwy, wytrway i w peni panuje nad sob. Szachy ucz go pokory, gdy wie, e nie wszystkie jego decyzje s suszne (w myl powiedzenia, e nie ma na wiecie szachisty, ktry wygraby wszystkie swoje partie). Dziki temu obiektywizmowi wzrasta szacunek do przeciwnika i samego siebie, a sam potrafi stosowa w yciu zasad fair play". Wyksztacone w ten sposb cechy umysu i charakteru objawiaj si nie tylko przy szachownicy. Efekty wida ju we wczesnej edukacji dziecka. Objawia si to umiejtnoci koncentracji nad zagadnieniem, atwoci zapamitania szczegw czy szybkoci w dotarciu do prawidowego rozwizania problemu. Widzimy wic, e szachy to nie tylko wyrafinowana rozrywka intelektualna, ale take ogromna inwestycja w umysy naszych dzieci.

O instruktorze
Zajcia prowadzi Sawomir Liberadzki. Posiada tytuy Trenera Szachowego oraz Kandydata na Mistrza Krajowego. Jest czonkiem zarzdu Mazowieckiego Zwizku Szachowego, a od wrzenia 2014 przewodnicym Komisji ds. szkolenia dzieci i modziey na Wojewdztwo Mazowieckie.
Jest rwnie aktualnym Druynowym Mistrzem Mazowsza (wraz z KSz. Skoczek Trojaski Warszawa)
oraz drugim Wicemistrzem Polski Wojewdztw (wraz z woj. mazowieckim).
Wielokrotnie uczestniczy w turniejach o randze krajowej, jak rwnie i midzynarodowej, z licznymi sukcesami.
Szkoleniem szachowym zajmuje si ju blisko 10 lat, w tym czasie wyszkoli m.in. kilku czoowych juniorw wojewdztwa mazowieckiego.
Najzdolniejszy wychowanek Sawomira Liberadzkiego dwukrotnie uplasowa si w pierwszej dziesitce Mistrzostw Polski Juniorw.Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki