Akademia Seniora
"Matka Boża Łaskawa, a Cud nad Wisłš"
Spotkanie z pisarkš Ewš Storożyńskš
2 stycznia 2017r., godz. 18.00 
Centrum Kultury w Łomiankach

[obrazek]

Serdecznie zapraszamy do Centrum Kultury na spotkanie z Ewš Storożyńskš. Pisarka w fascynujšcy sposób przybliża zaangażowanie Matki Bożej w sprawy naszej Ojczyzny, zarówno przed wybuchem II wojny œwiatowej, jak i obecnie.
Matka Boża Łaskawa jest z nami już przeszło 360 lat. Przez ten czas musiała przetrwać wiele trudnych chwil, jak te podczas II wojny œwiatowej. Mimo to, nigdy nas nie zawiodła i wiele razy broniła Stolicy oraz całej Rzeczpospolitej. Wysłuchiwała próœb i błagań nie tylko królów i szlachty, ale również zwykłych ludzi, którzy uciekali się pod Jej obronę. Również dziœ, w czasach kryzysu i szeroko pojętego upadku obyczajów nie zapominajmy o Naszej Matce 

[obrazek]

"Matka Boża Łaskawa, a Cud nad Wisłš” - zapomniana Patronka Warszawy i Strażniczka Polski.
O. Józef Maria Bartnik i Ewa Storożyńska zebrali zachowane œwiadectwa i odkryli jeszcze jeden, niezwykle cenny rys zjawienia Maryi na przedpolu Warszawy. Otóż Maryja miała się ukazać na niebie w takiej postaci, jak jest przedstawiona na czczonym w koœciele ojców jezuitów na Starym Mieœcie w Warszawie obrazie Matki Bożej Łaskawej – przed wiekami ogłoszonej Patronkš miasta i kraju. Stšd niezwykle barwna historia powstania obrazu i rozwoju jego kultu – Maria Łaskawa uznawana była za niezastšpionš orędowniczkę w czasie zarazy, a jej sława sięgała do wielu innych miast Rzeczypospolitej, w tym Krakowa i Wilna. Zwycięstwo roku 1920 zostało jednak uproszone przez polskie społeczeństwo w gorliwej modlitwie. To wskazówka dla nas na dzisiaj.
Zapraszamy na spotkanie!

[obrazek]

Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki