Kalendariumrss

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 16.30. ICDS w Łomiankach

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 19.00. ICDS w Łomiankach

23 marca

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP 2 w Łomiankach

24 marca

Spektakl dla dzieci: Wielkanocna Przygoda Krówki Matyldy. ICDS w Łomiankach

25 marca

Recital piosenek Osieckiej, Grechuty i Kaczmarskiego: Œwiat w Obłokach. Wstęp wolny

25 marca

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci

26 marca

Wielkanoc u Burmistrza. Plac przed Urzędem Miejskim. Wstęp wolny

6 kwietnia

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

13 kwietnia

Akademia Odkrywcy im Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

15 kwietnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Spotkanie z polskš Dr Dolittle Gosiš Zdziechowskš

16 kwietnia

Stand up: Piotr Szwedes w programie Godzina z Pożycia Mężczyzny

29 kwietnia

Kabaret Nowaki w programie Œmiechokalipsa. ICDS w Łomiankach

11 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

11 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: uroczyste zakończenie projektu, dofinansowanego z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika;projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny.


Mobilne Planetarium 
Centrum Kultury w Łomiankach
18 lutego 2017 r. 
Projekcje o 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00
 
[obrazek]

Podczas zbliżajšcych się ferii nie zabranie rozrywki dla całej rodziny. Jeœli nie mieliœcie okazji być w Planetarium, Planetarium przyjedzie do Was!
Nasz pokaz to rozrywka dla całej rodziny. Obojętnie czy wybierzecie pokaz rysunkowy czy film popularnonaukowy, na pewno wszyscy będziecie się dobrze bawić.
Ekran mobilnego planetarium jest częœciš kuli, dzięki czemu projekcja „otacza” widzów ze wszystkich stron. Teraz każdy może poczuć się jak w kosmosie!

18 lutego przygotowaliœmy dla dzieci 3 projekcje filmowe dostosowane do wieku widzów.
Projekcja o godz. 10.00 dla dzieci od 4 roku życia
Projekcja o godz. 11.00 dla dzieci od 7 roku życia
Projekcja o godz. 12.00 dla dzieci od 9 roku życia
Projekcja o godz. 13.00 dla dzieci od 4 roku życia
Wstęp 20 zł/od osoby.

Projekcja o 10.00
"Zula Patrol"
Podczas rutynowej wyprawy Zula Patrol odnajduje dowód, że nikczemna Deliria Delight przenosi się w czasie do prehistorycznej przeszłoœci Ziemi, aby wykorzystać naszš planetę jako kosmiczny œmietnik. Zula Patrol musi jš znaleŸć i złapać, zanim jej działania spowodujš katastrofalne skutki. W czasie wyprawy, nasi bohaterowie dowiadujš się wszystkiego na temat powstawania Ziemi oraz rozwoju różnorodnych form życia.
Film w efektowny sposób tłumaczy dzieciom następujšce zagadnienia:
badania naukowe – pomagajš zrozumieć otaczajšcy œwiat,
fizyka – właœciwoœci obiektów i materiałów, pozycja oraz ich ruch w przestrzeni,
biologia – cechy organizmów, cykle życia organizmów, œrodowisko rozwoju,
astronomia – pozycja ziemi, rozmieszczenie obiektów na niebie, zmiany zachodzšce w kosmosie,
nauka i technologia – zastosowanie nauki i technologii do badań, umiejętnoœć odróżnienia obiektów naturalnych i przedmiotów wykonanych przez ludzi,
nauka z perspektywy osobistej i społecznej – charakterystyka zmiany w populacji, zasobów, œrodowiska,
historia i nauki przyrodnicze – odkrycia geologiczne, œlady powstawania ziemi.
Film trwa 24 minuty.
Po seansie odbywa się pokaz wirtualnego nieba połšczony z prelekcjš prowadzonš przez prezenterów planetarium.
Całoœć trwa 45 minut.
Dla kogo?
Film przeznaczony dla widzów od lat 4.
Pokaz szczególnie polecamy do prezentacji w starszych grupach przedszkolnych oraz klasach nauczania poczštkowego szkoły podstawowej.
Bilety dostępne na: www.biletyna.pl


Projekcja o 11.00
"Polaris" - kosmiczna łódŸ podwodna i zagadka nocy polarnej. 
Nasi bohaterowie to James – pingwin z Bieguna Południowego oraz Vladimir – zabawny niedŸwiedŸ z Bieguna Północnego, którzy spotykajš się na lodach Arktyki. Razem obserwujš gwiazdy, zastanawiajšc się, dlaczego noc na biegunach tak długo trwa. Poczštkujšcy astronomowie starajš się rozwišzać zagadkę dlaczego tak się dzieje. Dzięki sprytowi Jamesa i wynalazczoœci Vladimira udaje im się zbudować obserwatorium astronomiczne, a następnie statek kosmiczny. Podczas podróży w kosmos odnajdujš odpowiedŸ na swoje pytanie. Dowiadujš się również, że planety majš podobieństwa, ale także różnice.
Polaris jest ciekawš historiš łšczšcš œwiat kreskówek z edukacjš. W filmie znajdziemy odpowiedzi na zagadnienia astronomiczne przedstawione w podstawie programowej przedmiotu przyroda w zakresie II etapu edukacyjnego. Po projekcji uczniowie potrafiš okreœlić :
widomš wędrówkę Słońca w cišgu doby,
miejsca wschodu, górowania i zachodu Słońca, w zależnoœci od pory roku,
kształt Ziemi z wykorzystaniem jej modelu,
zaprezentować za pomocš modelu ruch obiegowy i obrotowy Ziemi
odnaleŸć zależnoœć między ruchem obrotowym Ziemi a zmianš dnia i nocy
wykazać zależnoœć między ruchem obiegowym Ziemi a zmianami pór roku
Ponadto w filmie poznajemy najważniejsze cechy Marsa i Saturna oraz dowiadujemy się, że Słońce jest centrum Układu Słonecznego, a planety kršżš w ogół niego (heliocentryczna teoria Mikołaja Kopernika). Polaris jest również wyjštkowy, gdyż pokazuje dzieciom alternatywny sposób uczenia się poprzez zadawanie pytań i poszukiwanie dla nich odpowiedzi. To metoda badawcza, szczególnie bliska naukowcom. Film ten może być niezwykłš inspiracjš i zachętš do własnych poszukiwań i odkrywania praw przyrody.
Film trwa 29 minut.
Po seansie odbywa się pokaz wirtualnego nieba połšczony z prelekcjš prowadzonš przez prezenterów planetarium.
Całoœć trwa 45 minut.
Dla kogo?
Pokaz przeznaczony jest dla publicznoœci od lat 7.
Szczególnie polecamy uczniom II etapu edukacyjnego – klas 4-5.
Bilety dostępne na: www.biletyna.pl


Projekcja o godz. 12.00
"Powrót na księżyc".
Film opowiada o niesamowitym konkursie Google Lunar XPRIZE. Konkurs z pulš nagród 30 mln dolarów ma za zadanie zachęcić naukowców, inżynierów i przedsiębiorców do badania potencjału zasobów Księżyca. Konkurs zakłada uczestnictwo firm prywatnych, udział państw może wynosić maksymalnie 10%.
W pierwszej częœci filmu poznamy historię podboju srebrnego globu. Zaczynamy w roku 1950 – to poczštek wyœcigu Stanów Zjednoczonych i Zwišzku Radzieckiego w podboju kosmosu. Jednak gdy misja Apollo 17 szczęœliwie powróciła na ziemię w grudniu 1972 roku wyœcig ten został zakończony. W drugiej częœci filmu poznajemy zmagania 30 dzisiejszych zespołów które zgłosiły się do konkursu. Przedstawiciele zespołów przedstawiš nam niektóre z kluczowych pomysłów ich projektów, tłumaczšc techniki wejœcia na orbitę Księżyca i przekazywania informacji z powrotem na Ziemię.
Film szczególny nacisk kładzie na wyjaœnienie następujšcych zagadnień:
jaki jest stan wiedzy o księżycu na dzień dzisiejszy,
warunki panujšce na księżycu,
trajektoria lotu na księżyc
problemy na jakie napotykamy w dotarciu i powrocie z srebrnego globu
Film trwa 25 minut.
Po seansie odbywa się pokaz wirtualnego nieba połšczony z prelekcjš prowadzonš przez prezenterów planetarium.
Całoœć trwa 45 minut.
Dla kogo?
Pokaz przeznaczony jest dla publicznoœci od lat 9.
Szczególnie polecamy uczniom klas 4-6 oraz gimnazju.
Bilety dostępne na: www.biletyna.pl

Projekcja o godz. 13.00
"Mała gwiazdka, której się udało"
Zapraszamy na opowieœć o gwieŸdzie, która wyrusza na wędrówkę w poszukiwaniu własnej planety. Po drodze spotyka inne gwiazdy i dowiaduje się, że ​​gwiazdy łšczš się, tworzšc gromady gwiazd i galaktyk. Ostatecznie Mała Gwiazdka znajduje swojš planetę. Zapraszamy na pouczajšcš lekcję o naszym Układzie Słonecznym.
Dla kogo?
Pokaz przeznaczony jest dla publicznoœci od 4 roku życia.
Całoœć trwa 30 minut
Bilety dostępne na: www.biletyna.pl

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki