INKA
Spektakl Grupy Teatralnej Jesteœmy
10 lutego 2017 r., o godz. 19.00
Centrum Kultury w Łomiankach
wstęp wolny

[obrazek]
 
Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Dobro Wspólne Ojczyzna zapraszajš na spektakl pt.: "INKA".                          
Sztuka opowiada o ostatnich chwilach życia młodziutkiej Danuty Siedzikówny „INKI”, zamordowanej przez UB w 1946 roku, która w obliczu wydanego na niš wyroku œmierci pozostawiła nam przejmujšce przesłanie:
"Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba."

Danuta Siedzikówna ps. Inka była sanitariuszkš 4. szwadronu 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Do AK wstšpiła pod koniec 1943. Przeszła szkolenie medyczne. W czerwcu 1945. została aresztowana przez NKWD-UB za współpracę z podziemiem antykomunistycznym, wkrótce potem uwolniona przez żołnierzy mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszka", dowódcy 5. Brygady Wileńskiej AK. W lipcu 1946. została wysłana po zaopatrzenie medyczne do Gdańska, tam wpadła w pułapkę zastawionš na żołnierzy "Łupaszki". W czasie œledztwa prowadzonego przez UB była bita i poniżana, ale mimo to odmówiła zeznań obcišżajšcych innych żołnierzy AK. Skazana na œmierć, została rozstrzelana 28. sierpnia 1946. w więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku. Jej szczštki zostały zakopane w bezimiennym grobie na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku. Jesieniš 2014. zostały zidentyfikowane przez zespół naukowców IPN. 
 
Ponadto w programie spotkania:
- wprowadzenie historyczne Michała Zarychty z Biura Edukacji Narodowej IPN
 w Warszawie.

[obrazek]

Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki