Koncert Norberta "Smoły" Smolińskiego
lidera zespołu Contra Mundum
4 marca, o godzinie 19.00
Centrum Kultury w Łomiankach
ul. Wiejska 12A
wstęp wolny

[obrazek]

Serdecznie zapraszamy na koncert lidera zespołu Contra Mundum.
Będzie to historyczny spektakl, w czasie którego artysta przeprowadzi słuchaczy po meandrach polskich dziejów. Będzie to okazja do poznawania  naszej kultury poprzez najwybitniejszš poezję takich autorów jak : S. Wyspiański, J. Słowacki, C.K. Norwid, K.K. Baczyński, T. Gajcy, Z. Herbert oraz wielu mniej znanych.
Repertuar jest dostosowany do charakteru uroczystoœci, imprezy czy  spotkania, ale
zawsze z wielkim szacunkiem do warstwy tekstowej utworów i przekazywanych przez nie treœci.
Wokalista zespołu posiada wielki talent głosowy i interpretacyjny, co ogromnie podnosi wiarygodnoœć przekazywanych treœci.
W tle, za muzykami jest wizualizacja komponujšca się z  treœciš  œpiewanych utworów. Sam wokalista przeplata piosenki krótkimi  wzmiankami nawišzujšcymi do historii miejsca, w którym odbywa się koncert. 
Wszystko to sprawia, że widz zabierany jest do œwiata polskich bohaterów, ich przeżyć, emocji, wyborów.
Zapraszamy serdecznie!Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki