Cykl Spotkań Podróżniczych dla Dzieci
Akademia Odkrywcy Tony Halika
„Borneo”  spotkanie z Elizš Kubarskš - alpinistkš, reżyserkš filmów dokumentalnych i podróżniczkš
5 marca2017 r., godz. 15.00 
Centrum Kultury w Łomiankach

[obrazek]

Zapraszamy do Centrum Kultury na nowy cykl spotkań podróżniczych  Akademii Odkrywcy im. Tony Halika. Tym razem wybierzemy się wraz z Elizš Kubarskš (alpinistkš, reżyserkš filmów dokumentalnych i podróżniczkš) w słonecznš podróż po przepięknej wyspie Borneo.

[obrazek]

[obrazek] 

Akademii Odkrywcy im. Tony Halika jest projektem edukacyjnym skierowanym do dzieci od 4 roku życia. Akademia składa się z cyklu spotkań z polskimi podróżnikami, odkrywcami i naukowcami, popularyzujšcymi swoje pasje w programach telewizyjnych i audycjach radiowych. Wykładowcy Akademii to autorzy artykułów w prestiżowych czasopismach podróżniczych  oraz autorzy i wydawcy ksišżek o tej tematyce. Podczas spotkań z dziećmi wykorzystujš autorskie zdjęcia, filmy, nagrania dŸwiękowe i egzotyczne eksponaty przywiezione z podróży.

Cele projektu:
- rozwijanie dzięcięcej wiedzy oœwiecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
- wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozwijanie ciekawoœci, aktywnoœci i samodzielnoœci
- rozwijanie œwiadomoœci ekollogicznej i przyrodniczej
- wprowadzanie dzieci w œwiat wartoœci estetycznych
- budowanie œwiadomoœci przynależnoœci do grup narodowych i etnicznych oraz budowanie postawy tolerancjii dla różnorodnoœci œwiata
- motywowanie do nauki języków obcych

Program Akademii ma patronat National Geographic i  Elżbiety Dzikowskiej.  
Bilety do nabycia w recepcji Centrum Kultury w cenie 16 zł. 
Program dla dzieci powyżej 4 roku życia.
Bilety dostepne na: www.biletyna.pl


Zapraszamy do współpracy  także szkoły i przedszkola!

[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki