Cykl Spotkań Podróżniczych dla Dzieci
Akademia Odkrywcy Tony Halika
"Odkrywamy zwierzaki Œwiata" - spotkanie z Gosiš Zdziechowskš
30 kwietnia2017 r., godz. 15.00 
Centrum Kultury w Łomiankach

[obrazek]

[obrazek]
Gosia Zdziechowska - dziennikarka, podróżniczka, blogerka. Autorka ksišżki „Zwierzaki podróżniczki Gosi”. 
Od wielu lat z miłoœci do zwierzšt i chęci pomocy im, przemierza œwiat, aby pracować jako wolontariuszka w sierocińcach i oœrodkach rehabilitacyjnych dla dzikich zwierzšt. Odwiedziła m.in.Australię, Boliwię, Brazylię, RPA, Chiny, gdzie pracowała z ponad 60 rodzajami ssaków od wielkich kotów (lamparty, gepardy, jaguary, pumy), przez małpy (czepiaki czarne, kapucynki, wyjce), niedŸwiedzie andyjskie, pandy, koale,tapiry, lisoszakale, pakaranę, kapibary, mrówkojady, nosorożce, żyrafy, miodożery, karakale, kangury czy wilki. Jej teksty o podróżach i wolontariacie ukazały się m.in. w NationalGeographic Traveler, Kaleidoscope, Onecie. O jej pasji i podróżach rozpisujš się m.in. Daily Mail, ChinaDaily, Onet. Wystšpiła w japońskiej telewizja NHK, „Dzień Dobry TVN”,„Pytaniu na œniadanie” oraz w wielu audycjach radiowych m.in. „Życie jakmarzenie”, „Sukces pisany szminkš”, „Pasjonauci”.

"Podczas moich podróży po różnych kontynentach pracowałam z ponad 60 gatunkami ssaków. Zabiorę dzieci w podróż po niezwykłym œwiecie zwierzšt i odkryję przed nimi wiele fascynujšcych tajemnic czworonogów. Dzieci dowiedzš się jakš funkcję u gepardów i wyjców pełni ogon; kto zwyciężyłby w biegu na 100 m. Usain Bolt czy gepard? Ile waży serce żyrafy oraz co wspólnego majš gepardy z graczami futbolu merykańskiego?"
W trakcie warsztatów dzieci poznajš najgłoœniejszego, najwyższego i najszybszego ssaka lšdowego. Warsztaty uzupełnione będš ciekawymi prezentacjami multimedialnymi, zajęciami praktycznymi, zabawami.


[obrazek]

[obrazek]


Zapraszamy do Centrum Kultury na nowy cykl spotkań podróżniczych  Akademii Odkrywcy im. Tony Halika.  
Akademii Odkrywcy im. Tony Halika jest projektem edukacyjnym skierowanym do dzieci od 4 roku życia. Akademia składa się z cyklu spotkań z polskimi podróżnikami, odkrywcami i naukowcami, popularyzujšcymi swoje pasje w programach telewizyjnych i audycjach radiowych. Wykładowcy Akademii to autorzy artykułów w prestiżowych czasopismach podróżniczych  oraz autorzy i wydawcy ksišżek o tej tematyce. Podczas spotkań z dziećmi wykorzystujš autorskie zdjęcia, filmy, nagrania dŸwiękowe i egzotyczne eksponaty przywiezione z podróży.

Cele projektu:
- rozwijanie dzięcięcej wiedzy oœwiecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
- wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozwijanie ciekawoœci, aktywnoœci i samodzielnoœci
- rozwijanie œwiadomoœci ekollogicznej i przyrodniczej
- wprowadzanie dzieci w œwiat wartoœci estetycznych
- budowanie œwiadomoœci przynależnoœci do grup narodowych i etnicznych oraz budowanie postawy tolerancjii dla różnorodnoœci œwiata
- motywowanie do nauki języków obcych

Program Akademii ma patronat National Geographic i  Elżbiety Dzikowskiej.  
Bilety do nabycia w recepcji Centrum Kultury w cenie 16 zł. 
Program dla dzieci powyżej 4 roku życia.
Bilety dostepne na: www.biletyna.pl


[obrazek]


Zapraszamy do współpracy  także szkoły i przedszkola!

[obrazek]
Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki