Midzynarodowy Kongres Rodziny 
17-19 marca 2017 r., 
Uniwersytet Kardynaa Stefana Wyszyskiego
ul. Dewajtis 5, Warszawa

[obrazek]

W dniach 17-19 marca 2017 roku na Uniwersytecie Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Warszawie odbdzie si  kolejny Kongres Rodziny 2017, powicony wiziom w maestwie i w rodzinie.
Wszelkie informacje o Kongresie oraz zapisy  s  zamieszczane na stronie: 

 www.stowarzyszeniefidesetratio.pl

Serdecznie zapraszamy! 

 Program Kongresu 
Kliknij

[obrazek]
[obrazek]
[obrazek]
[obrazek]
[obrazek]

Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki