Kalendariumrss

14 czerwca-15 lipca

Strefa Kibica. Scena Plenerowa przy Centrum Kultury. Wstęp wolny

25 czerwca - 24 sierpnia

Halo Wakacje 2018. Oferta płatnych zajęć

2 lipca - 24 sierpnia

Halo Wakacje 2018. Oferta bezpłatnych zajęć

23 czerwca

Potańcówka na Deskach. Dšbrowa Leœna, plac zabaw

23 czerwca

Koncert Finałowy na Zakończenie Roku Artystycznego. Wstęp wolny

25-29 czerwca

Półkolonie z MatFrajdš. Całodzienne zajęcia edukacyjno-kulturalne w wakacje. I Turnus

30 czerwca

Potańcówka na Deskach. Dziekanów Polski, Bar na Skarpie

5 lipca

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

2-6 lipca

Półkolonie z MatFrajdš. Całodzienne zajęcia edukacyjno-kulturalne w wakacje. II Turnus

6 lipca

Letnie Kino Plenerowe. "Nietykalni". Wstęp wolny

7 lipca

Potańcówka na Deskach. Sadowa, przy szkole

8 lipca

Pchli Targ: Giełda Rzeczy (Nie)zbędnych. Wstęp wolny

12 lipca

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

13 lipca

Letnie Kino Plenerowe. "W starym, dobrym stylu". Wstęp wolny

14 lipca

Potańcówka na Deskach, ul. Chopina

19 lipca

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

20 lipca

Letnie Kino Plenerowe". "Dzikie Historie"

21 lipca

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

26 lipca

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

27 lipca

Letnie Kino Plenerowe. "Rekiny Wojny". Wstęp wolny

28 lipca

Potańcówka na Deskach. Dziekanów Leœny, przy szkole

28 lipca

Halo Lato. Animacje artystyczne w plenerze. Wstęp wolny

29 lipca

Jarmark Ogrodniczy "Zielono Zakręceni"


Obchody Narodowego Dnia Życia w Łomiankach
Monodram: "O matko z córkš"
18 marca 2017 r., o godzinie 17.30
Centrum Kultury w Łomiankach
wstęp wolny

[obrazek]

Czy wystarczy urodzić, aby zostać matkš? Czy trzeba poczekać, aż dziecko wypowie to słowo i dopiero wtedy można uznać siebie za matkę… A może należy przeczekać całe lata i dopiero u progu œmierci możemy stwierdzić, czy naszym życiem zasłużyłyœmy na te słowa?... „Ma-ma”… Czy Ty na nie zasłużyłaœ?

„O matko z córkš” to autorski monodram napisany przez młodš aktorkę i matkę. Miesza się w nim eksplozja odkrywania radoœci macierzyństwa, zderzona z presjš oczekiwań narzucanš przez otoczenie. Nowa sytuacja wymaga, aby walczšc z wszechobecnymi stereotypami, zredefiniować dla siebie pojęcie „być matkš”. I, co najtrudniejsze, nie zatracajšc siebie - stworzyć nowš „JA”. Spektakl podejmuje również tematykę adopcji w kontekœcie społecznym i osobistym.

reżyseria: Mateusz Olszewski
scenografia: Joanna Walisiak-Jankowska
występuje Angelika Olszewska
Czas trwania - 60 min. 
Spektakl zakłada możliwoœć panelu dyskusyjnego z twórcami.

Po spektaklu serdecznie zapraszamy na spotkanie PRO LIVE z Rebeccš Kiessling.24 marca- NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA
Narodowy Dzień Życia jest œwiętem obchodzonym w Polsce co roku, uchwalonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwała z dnia 27 sierpnia 2004 roku.
Celem œwięta jest propagowanie odpowiedzialnoœci za założenie rodziny, zachęcanie do zakładania rodzin oraz uwrażliwienie na dar życia.
Rodzina - zwišzek kochajšcych się kobiety i mężczyzny obdarzonych dziećmi - jest najlepszym miejscem dla harmonijnego rozwoju tworzšcych jš osób. 
Silna rodzina jest najważniejszym twórcš kapitału ludzkiego, będšcego głównym zasobem nowoczesnych społeczeństw.
Zależy nam na pozytywnym przekazie, promocji dobrych wzorów i budowaniu pozytywnego klimatu wokół Rodziny. 
22.02.2012 w Łomiankach został powołany „Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Życia”
W skład Komitetu weszli dyrektorzy szkół, przedstawiciele Wydziału Studiów nad Rodzinš, Miejskiego Domu Kultury, oraz  łomiankowskich stowarzyszeń i wspólnot koœcielnych.


Program obchodów Narodowego Dnia Życia w Łomiankach w 2017 r.
Temat: „Każde życie jest dobre”

18-19 marca - Kongres Rodziny  „Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie”
19  i 26 marca - Wystawa  „Krótka historia dlaczego każde życie jest dobre” -  Koœciół Œw. Małgorzaty    w Łomiankach
18-25 marca - Wystawa  „Krótka historia dlaczego każde życie jest dobre” - Centrum Kultury w               Łomiankach   
23.03-18.04   - Wystawa „Abp Kazimierz Majdański - obrońca życia i rodziny"
Promocja  ksišżek abp K. Majdańskiego - Biblioteka Publiczna w Łomiankach
18 marca - godz. 17.30 Monodram  „O matko z córkš” Angeliki Olszewskiej - Centrum Kultury w Łomiankach 
18 marca  - godz. 18.30  Wykład "Ocalić każdego” Rebecca Kiessling. Centrum Kultury w  Łomiankach
22, 25 i 29 marca -  godz. 10.00-12.00  Dni otwarte w Domu Narodzin Œwiętej Rodziny - poród aktywny w praktyce: panel dyskusyjny na podstawie filmu G. Brauna „Nie o Mary Wagner” ul. Polna 28 (www.dom-narodzin.pl


[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]


[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki