Kalendariumrss

21 kwietnia

Scena Zaułek: Wiesław Nideraus w koncercie piosenki literackiej i satyrycznej

22 kwietnia

Piosenki Disney'a. Bajkowy koncert dla dużych i małych. Wstęp wolny

23 kwietnia

Sztuka Wiosnš. Wernisaż w Centrum Handlowym Auchan Łomianki ul. Brukowa 25

15 - 24 kwietnia

Wystawa "Żegota" z okazji obchodów Narodowego Dnia Życia. ISNR w Łomiankach

24 kwietnia

Klub Filmowy UTW

28 kwietnia

Spektakl dla dzieci: Kolory Miasta

29 kwietnia

Kabaret Nowaki w programie Œmiechokalipsa. ICDS w Łomiankach

8 maja

Klub Filmowy UTW

11 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

11 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Sp2 w Łomiankach

15 maja

Klub Filmowy UTW

19 maja

Noc Muzeów 2018. Centrum Kultury w Łomiankach. Wstęp wolny

22 maja

Klub Filmowy UTW

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP 2 w Łomiankach

25 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP2 w Łomiankach

29 maja

Klub Filmowy UTW

15 czerwca

Finał Projektu Przez Siedem Kontynentów, dofinansowanego z dotacji Gminy Łomianki. Centrum Kultury w Łomiankach

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP2 w Łomiankach

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. SP2 w Łomiankach


Obchody Narodowego Dnia Życia w Łomiankach
Monodram: "O matko z córkš"
18 marca 2017 r., o godzinie 17.30
Centrum Kultury w Łomiankach
wstęp wolny

[obrazek]

Czy wystarczy urodzić, aby zostać matkš? Czy trzeba poczekać, aż dziecko wypowie to słowo i dopiero wtedy można uznać siebie za matkę… A może należy przeczekać całe lata i dopiero u progu œmierci możemy stwierdzić, czy naszym życiem zasłużyłyœmy na te słowa?... „Ma-ma”… Czy Ty na nie zasłużyłaœ?

„O matko z córkš” to autorski monodram napisany przez młodš aktorkę i matkę. Miesza się w nim eksplozja odkrywania radoœci macierzyństwa, zderzona z presjš oczekiwań narzucanš przez otoczenie. Nowa sytuacja wymaga, aby walczšc z wszechobecnymi stereotypami, zredefiniować dla siebie pojęcie „być matkš”. I, co najtrudniejsze, nie zatracajšc siebie - stworzyć nowš „JA”. Spektakl podejmuje również tematykę adopcji w kontekœcie społecznym i osobistym.

reżyseria: Mateusz Olszewski
scenografia: Joanna Walisiak-Jankowska
występuje Angelika Olszewska
Czas trwania - 60 min. 
Spektakl zakłada możliwoœć panelu dyskusyjnego z twórcami.

Po spektaklu serdecznie zapraszamy na spotkanie PRO LIVE z Rebeccš Kiessling.24 marca- NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA
Narodowy Dzień Życia jest œwiętem obchodzonym w Polsce co roku, uchwalonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwała z dnia 27 sierpnia 2004 roku.
Celem œwięta jest propagowanie odpowiedzialnoœci za założenie rodziny, zachęcanie do zakładania rodzin oraz uwrażliwienie na dar życia.
Rodzina - zwišzek kochajšcych się kobiety i mężczyzny obdarzonych dziećmi - jest najlepszym miejscem dla harmonijnego rozwoju tworzšcych jš osób. 
Silna rodzina jest najważniejszym twórcš kapitału ludzkiego, będšcego głównym zasobem nowoczesnych społeczeństw.
Zależy nam na pozytywnym przekazie, promocji dobrych wzorów i budowaniu pozytywnego klimatu wokół Rodziny. 
22.02.2012 w Łomiankach został powołany „Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Życia”
W skład Komitetu weszli dyrektorzy szkół, przedstawiciele Wydziału Studiów nad Rodzinš, Miejskiego Domu Kultury, oraz  łomiankowskich stowarzyszeń i wspólnot koœcielnych.


Program obchodów Narodowego Dnia Życia w Łomiankach w 2017 r.
Temat: „Każde życie jest dobre”

18-19 marca - Kongres Rodziny  „Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie”
19  i 26 marca - Wystawa  „Krótka historia dlaczego każde życie jest dobre” -  Koœciół Œw. Małgorzaty    w Łomiankach
18-25 marca - Wystawa  „Krótka historia dlaczego każde życie jest dobre” - Centrum Kultury w               Łomiankach   
23.03-18.04   - Wystawa „Abp Kazimierz Majdański - obrońca życia i rodziny"
Promocja  ksišżek abp K. Majdańskiego - Biblioteka Publiczna w Łomiankach
18 marca - godz. 17.30 Monodram  „O matko z córkš” Angeliki Olszewskiej - Centrum Kultury w Łomiankach 
18 marca  - godz. 18.30  Wykład "Ocalić każdego” Rebecca Kiessling. Centrum Kultury w  Łomiankach
22, 25 i 29 marca -  godz. 10.00-12.00  Dni otwarte w Domu Narodzin Œwiętej Rodziny - poród aktywny w praktyce: panel dyskusyjny na podstawie filmu G. Brauna „Nie o Mary Wagner” ul. Polna 28 (www.dom-narodzin.pl


[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]


[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki