Kalendariumrss

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz piewam, czyli jestem.

23 sierpnia godz. 21:30

"Millerowie" - Letnie Kino Plenerowe

24 sierpnia godz. 19:00-22:00

DJ Marek Sierocki, Letnia Potacwka w Dziekanowie Lenym

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycignicie rki z Misj Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popoudniowa

Lipiec - sierpie 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzenia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktw Tradycyjnych

13 wrzenia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.1

14 wrzenia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.2

15 wrzenia godz. 15:00

Eksplozja Kolorw Holi - omianki 2019

29 wrzenia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 padziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 padziernika godz. 20:00

Damian Ukeje Moje Boskie Buenos


Obchody Narodowego Dnia ycia w omiankach
Spotkanie PRO LIVE z Rebecc Kiessling
18 marca 2017 r., po monodramie "O matko z crk"
Centrum Kultury w omiankach
wstp wolny

[obrazek]

Po monodramie "O matko z crk", serdecznie zapraszamy na spotkanie z Rebecc Kiessling.

Rebecca Kiessling urodzia si 22 lipca 1969 r. w Michigan. Jest prawnikiem zajmujcym si prawem rodzinnym oraz aktywist pro-life. Jej dziaalno nakierowana jest przede wszystkim na zakoczenie prawnej dopuszczalnoci dokonywania aborcji wobec nienarodzonych dzieci, pocztych w wyniku gwatu.
Wychowaa si w ydowskiej rodzinie. W wieku 19 lat dowiedziaa si od dopiero co poznanej, biologicznej matki, e jest dzieckiem pocztym w wyniku gwatu oraz e nie zostaa zabita w okresie prenatalnym przede wszystkim ze wzgldu na istniejcy wczenie zakaz aborcji.

Po tym dowiadczeniu, Rebecca Kiessling zaangaowaa si w amerykaski ruch pro-life.
Jest prezesem pozarzdowej organizacji Save the 1, skupiajcej mwcw i trenerw, majcej na celu edukowanie spoeczestwa na rzecz koniecznoci penej ochrony ycia nienarodzonego, bez jakichkolwiek wyjtkw i kompromisw, a take ukazywanie wartoci kadego ycia ludzkiego, bez wzgldu na sposb, w jaki zostao poczte. Czonkowie Save the 1 s zapraszani na konferencje i wykady dotyczce aborcji.

Sama Rebecca Kiessling ma bogate dowiadczenie mwcy. Wystpowaa wielokrotnie przed audytorium uniwersyteckim, zarwno w Michigan, jak i w innych stanach, a ponadto m.in. w Kanadzie, Australii oraz Europie Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech. Wypowiadaa si wielokrotnie dla amerykaskich mediw, m.in. CNN, CBN, CBS czy FOX2, a ponadto przed stanowymi organami ustawodawczymi. Jej wystpienia dotycz kwestii ochrony ycia nienarodzonego, adopcji oraz zwizanych z nimi zagadnie filozoficznych, prawnych, spoecznych. 

Jest autorem punktowanego eseju filozoficznego pt.: The Right of the Unborn Child Not to be Unjustly Killed - a philosophy of rights approach. Prowadzi warsztaty pt. An Abortion-Minded Clients Life-Giving Legal Options, bazujce na prawie stanowym Michigan. Jest czonkiem rady doradczej Crossroads Pregnancy Center. Jako praktykujcy prawnik, zajmowaa si m.in. frozen embryo case oraz reprezentowaa matki pozwane za niedokonanie aborcji.

Rebecca Kiessling odwiedzi Polsk po raz pierwszy. W swoich wystpieniach poruszy kwestie prawa czowieka do ycia, koniecznoci prawnej ochrony nienarodzonych dzieci ju od momentu poczcia, jednakowej godnoci ludzkiej bez wzgldu na okolicznoci poczcia oraz stan zdrowia. Wystpi z wykadami w kilku miastach Polski, spotykajc si ze studentami, dziennikarzami, dziaaczami pro-life oraz politykami.


24 marca- NARODOWY DZIE YCIA

Narodowy Dzie ycia jest witem obchodzonym w Polsce co roku, uchwalonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwaa z dnia 27 sierpnia 2004 roku.
Celem wita jest propagowanie odpowiedzialnoci za zaoenie rodziny, zachcanie do zakadania rodzin oraz uwraliwienie na dar ycia.
Rodzina zwizek kochajcych si kobiety i mczyzny obdarzonych dziemi jest najlepszym miejscem dla harmonijnego rozwoju tworzcych j osb. 
Silna rodzina jest najwaniejszym twrc kapitau ludzkiego, bdcego gwnym zasobem nowoczesnych spoeczestw.
Zaley nam na pozytywnym przekazie, promocji dobrych wzorw i budowaniu pozytywnego klimatu wok Rodziny. 
22.02.2012 w omiankach pod patronatem Burmistrza Tomasza Dbrowskiego zosta powoany Spoeczny Komitet Obchodw Narodowego Dnia ycia
W skad Komitetu weszli dyrektorzy szk, przedstawiciele Wydziau Studiw nad Rodzin, Miejskiego Domu Kultury, oraz  omiankowskich stowarzysze i wsplnot kocielnych.

Program obchodw Narodowego Dnia ycia w omiankach w 2017 r.
Temat: Kade ycie jest dobre

18-19 marca - Kongres Rodziny  Budowanie wizi w maestwie i w rodzinie
19  i 26 marca - Wystawa  Krtka historia dlaczego kade ycie jest dobre -  Koci w. Magorzaty   w omiankach
18-25 marca - Wystawa  Krtka historia dlaczego kade ycie jest dobre - Centrum Kultury w               omiankach   
23.03-18.04   - Wystawa Abp Kazimierz Majdaski - obroca ycia i rodziny"
Promocja  ksiek abp K. Majdaskiego- Biblioteka Publiczna w  omiankach
18 marca - godz. 17.30 Monodram  O matko z crk Angeliki Olszewskiej - Centrum Kultury w omiankach 
18 marca  - godz. 18.30  Wykad Ocali kadego Rebecca Kiessling. Centrum Kultury w  omiankach
22, 25 i 29 marca -  godz. 10.00-12.00  Dni otwarte w Domu Narodzin witej Rodziny - pord aktywny w praktyce: panel dyskusyjny na podstawie filmu G. Brauna Nie o Mary Wagner ul. Polna 28 (www.dom-narodzin.pl

[obrazek]


[obrazek]
[obrazek]
[obrazek]
[obrazek]


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki