Kalendariumrss

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

26 lipca godz. 21:30

Stulatek, ktry wyskoczy przez okno i znikn - Kino plenerowe

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieci starego kredensu. Plac zabaw w Kiepinie

27 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia Potacwka - KIEPIN

10 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe omianki - "Legendy Warszawskie" - Teatr Baza

18 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe omianki "Prawdziwy Przyjaciel" - Teatr Baza

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz piewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popoudniowa

Lipiec - sierpie 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

HIP HOP Koncert. O.S.T.R i inni

8 wrzenia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktw Tradycyjnych

13 wrzenia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.1

14 wrzenia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.2

19 padziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "


"Przez Batyk na Morze Pnocne"

W sobot 19 stycznia 2013 w godz. 09.0014.00 w Filii Domu Kultury w Burakowie odbdzie si wykad Jacht Klubu omianki (prowadzcy Jarosaw Sykson).

W wykadzie m.in.
- przekraczamy Kana Kiloski - co wiedzie, jakie s procedury
- prowadzenie nawigacji w czasie eglugi na akwenie
- okrelenie gbokoci w portach zasadniczych i doczonych
- okrelenie kierunkw i prdkoci prdw pywowych
- nawigacyjne przygotowanie wejcia do portu na akwenie pywowym
- rozwizania zadania z nawigacji (na mapie)

Zapraszamy serdecznie!

[obrazek]
Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki