"Przez Batyk na Morze Pnocne"

W sobot 19 stycznia 2013 w godz. 09.0014.00 w Filii Domu Kultury w Burakowie odbdzie si wykad Jacht Klubu omianki (prowadzcy Jarosaw Sykson).

W wykadzie m.in.
- przekraczamy Kana Kiloski - co wiedzie, jakie s procedury
- prowadzenie nawigacji w czasie eglugi na akwenie
- okrelenie gbokoci w portach zasadniczych i doczonych
- okrelenie kierunkw i prdkoci prdw pywowych
- nawigacyjne przygotowanie wejcia do portu na akwenie pywowym
- rozwizania zadania z nawigacji (na mapie)

Zapraszamy serdecznie!

[obrazek]
Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki