Kalendariumrss

26 czerwca godz. 18:20

Asertywnoœć w działaniu, czyli o sztuce stawiania granic i odwadze powiedzenia NIE

29 czerwca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk osiedlowy. WYSPA PACYNEK Plac przy ul. Baczyńskiego. Łomianki

29 czerwca godz. 19:00 - 22:00

DJ Marek Sierocki / Letnia Potańcówka przy Centrum Kultury

30 czerwca. 2019 r. godz. 20:00

Koncert zespołu Same Suki. SCENA PLENEROWA

5 lipca godz. 21:30

Seans z muzykš na żywo "Brzdšc" - Letnie Kino Plenerowe

6 lipca godz. 19:00 - 22:00

DJ Marek Sierocki / Letnia Potańcówka w Dšbrowie Leœnej

7 lipca 2019 r. godz. 20:00

Łukasz Jemioła. Koncert Disco Solo. SCENA PLENEROWA

12 lipca godz. 21:30

INCEPCJA - Kino plenerowe

14 lipca 2019 r. godz. 14:00

Bajeczna Fiesta. Teatrzyk dla dzieci. SCENA PLENEROWA

14 lipca godz. 20:00

UN AMORE PER SEMPRE - MIŁOŒĆ NA ZAWSZE ROCK I KLASYKA w wykonaniu ROCK DUO VIVA IVO

19 lipca godz. 21:30

La La Land - Kino plenerowe

20 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia potańcówka - SADOWA

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

26 lipca godz. 21:30

Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknšł - Kino plenerowe

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieœci starego kredensu. Plac zabaw w Kiełpinie

27 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia Potańcówka - KIEŁPIN

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

HIP HOP Koncert. O.S.T.R i inni


Łomiankowskie Atrakcje Teatrów Amatorskich
ŁATA 2017
14 czerwca 2017 r. od godz. 10.00

[obrazek]

I. Organizatorem przeglšdu jest Centrum Kultury w Łomiankach.
Termin wydarzenia:  14 czerwca 2017
Przeglšd  ŁATA 2017 będzie składał się z kilku częœci*: 
- prezentacji spektakli od godz. 10.00
- spotkania poszczególnych grup teatralnych z jury
- warsztatów teatralnych (należy zadeklarować chęć uczestnictwa)
- uroczystego wręczenia dyplomów 

II. Cele Przeglšdu to: 
- przeżycie przez uczestników inspirujšcej przygody z teatrem 
- konfrontacja dokonań teatrów dziecięcych i młodzieżowych 
- inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych œrodków wyrazu 
- rozwijanie œwiadomoœci scenicznej 
- możliwoœć wymiany doœwiadczeń artystycznych 

III. Warunki uczestnictwa:
-  udział w przeglšdzie jest bezpłatny
- w przeglšdzie mogš wzišć udział teatry dziecięce i młodzieżowe (dozwolone sš różnorodne formy teatralne)
- czas trwania widowiska maksymalnie 30 min. (w wypadku dłuższych form scenicznych należy zaprezentować ich fragment) 
- jeden teatr może wystawić jeden spektakl
- czas rozstawiania scenografii to nie więcej niż 10 min. 
- zaproszone grupy teatralne dostarczajš czytelnie wypełnionš kartę zgłoszenia do 2 czerwca 2017r. , w jeden z poniżej wymienionych sposobów: 
- osobiœcie na adres Centrum Kultury w Łomiankach, 05-092 Łomianki ul. Wiejska 12a 
- lub przesyłajšc skan wypełnionych dokumentów drogš elektronicznš na adres :  aleksandra.bednarska-paparo@kultura.lomianki.pl (w tytule prosimy wpisać „ŁATA 2017”) 

- o zakwalifikowaniu się zespoły teatralne zostanš poinformowane drogš mailowš do 2 czerwca 2017 r. 
- placówki zgłaszajšce zespoły do udziału w przeglšdzie oraz twórcy spektaklu wyrażajš zgodę na rejestrację fotograficznš spektakli oraz na wykorzystywanie powstałej dokumentacji w celach promocyjnych
-organizator ustala kolejnoœć prezentacji spektakli


IV. Organizator zapewnia zespołom: 
- obsługę technicznš widowiska (profesjonalnie wyposażonš salę widowiskowš i miejsce na przygotowanie się do występu) 
- indywidualne konsultacje z jurorami przeglšdu 
- poczęstunek
- otrzymanie przez każdy zespół pamištkowego dyplomu 
- atmosferę niezapomnianej, twórczej zabawy teatralne
- udział w warsztatach teatralnych

V. Jury będzie oceniać spektakle według poniższych kryteriów:  
- dobór repertuaru 
- opracowanie dramaturgiczne i reżyserskie 
- ogólny wyraz artystyczny

VI. Wyróżniona przez jury grupa teatralna będzie miała możliwoœć zaprezentowania spektaklu w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łomiankach na otwartym pokazie w póŸniejszym, uzgodnionym z organizatorem terminie. 

.................................................................................................................................................................................

* ramowy plan przeglšdu może ulec zmianie o czym uczestnicy zostanš poinformowani po zakwalifikowaniu się na wydarzenie

Szczegółowe informacje dostępne sš na stronie internetowej:
 www.kultura.lomianki.pl , e-mail: ck@kultura.lomianki.pl 

Koordynator projektu: Aleksandra Bednarska-Paparo,  aleksandra.bednarska-paparo@kultura.lomianki.pl, tel. 509-866-897


POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZEŃ


[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki