Letnie Malowanie
w pracowni Pastwa Kunickich
Wakacyjne Zajcia dla dzieci i modziey
3-24 lipca i 7-25 sierpnia
w godz. 13.00-15.00

[obrazek]

Serdecznie zapraszamy wszystkich chtnych w wieku 6-106 lat  na zajcia plastyczne prowadzone przez artystw plastykw Halin i Bartomieja Kunickich. Zajcia od poniedziaku do pitku w godzinach 13.00-15.00.
Karnet tygodniowy 100 z
W tygodniu 14-18 sierpnia: 80 z
Wejcie jednorazowe: 25 z
Opat naley uici najpniej 3 dni przed rozpoczciem zaj przelewem na konto bd w recepcji Centrum Kultury. 
Zapisy w recepcji Centrum Kultury.
Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki