Letnie Malowanie
w pracowni Państwa KuŸnickich
Wakacyjne Zajęcia dla dzieci i młodzieży
 7-25 sierpnia
w godz. 13.00-15.00

[obrazek]

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 6-106 lat  na zajęcia plastyczne prowadzone przez artystów plastyków Halinę i Bartłomieja KuŸnickich. Zajęcia od poniedziałku do pištku w godzinach 13.00-15.00.
Karnet tygodniowy 100 zł
W tygodniu 14-18 sierpnia: 80 zł
Wejœcie jednorazowe: 25 zł
Opłatę należy uiœcić najpóŸniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć przelewem na konto bšdŸ w recepcji Centrum Kultury. 
Zapisy w recepcji Centrum Kultury.
Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki