Bal u Krlowej Zimy
3 luty 2013, godz. 10.00-12.00


Bilety 20 z.
25% zniki dla dzieci uczszczajcych na dowolne zajcia w Domu Kultury! :)

Zabawa karnawaowa animowana przez Teatr Orzeek.
W krlewskiej kuchni uczestnicy zabawy stroj lukrowanymi ozdobami rodzin piernikowych Ciastusiw a nastpnie polarnym expresem jad na bal. Po tacach rozmarzacach dzieci bawi si z bawankami, tocz niegowe kule i cigaj si na pywajcych krach. Finaem zabawy jest niegowe show i wybory Gwiazdy balu.

[obrazek]


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki