Kalendariumrss

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 16.30. ICDS w Łomiankach

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 19.00. ICDS w Łomiankach

23 marca

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

24 marca

Spektakl dla dzieci: Wielkanocna Przygoda Krówki Matyldy. ICDS w Łomiankach

25 marca

Recital piosenek Osieckiej, Grechuty i Kaczmarskiego: Œwiat w Obłokach. Wstęp wolny

25 marca

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci

26 marca

Wielkanoc u Burmistrza. Plac przed Urzędem Miejskim. Wstęp wolny

6 kwietnia

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

13 kwietnia

Akademia Odkrywcy im Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

15 kwietnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Spotkanie z polskš Dr Dolittle Gosiš Zdziechowskš

16 kwietnia

Stand up: Piotr Szwedes w programie Godzina z Pożycia Mężczyzny

29 kwietnia

Kabaret Nowaki w programie Œmiechokalipsa. ICDS w Łomiankach

11 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

11 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: uroczyste zakończenie projektu, dofinansowanego z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika;projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny.


Krzyk Wolnoœci
Koncert z okazji 73. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego
w wykonaniu zespołu aktorsko-wokalnego "Sonanto"


1 sierpnia o godzinie 19.30, na placu przy Centrum Kultury, licznie zgromadzona publicznoœć miała okazję wysłuchać zarówno pełnych radoœci piosenek z warszawskich barykad, jak i bardziej refleksyjnych utworów, nawišzujšcych do dramatu stolicy i jej mieszkańców.

[obrazek]

W bogatym scenariuszu godzinnego koncertu pojawiły między innymi takie utwory jak: „Warszawskie dzieci”, „Sanitariuszka Małgorzatka”, „Warszawo ma” czy „Pałacyk Michla”.

[obrazek]

W sposób szczególny nawišzano do twórczoœci dwóch poetów Powstania z batalionu "Parasol" - Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Józefa "Ziutka" Szczepańskiego.

[obrazek]

Kilkukrotnie artystom udało się także zaprosić publicznoœć do wspólnego œpiewania.

[obrazek]

Pieœniom Powstania Warszawskiego towarzyszyła w trakcie koncertu narracja prowadzšcego, który przypomniał słuchaczom zarówno losy wybranych żołnierzy – autorów najbardziej znanych powstańczych piosenek, jak i najważniejsze wydarzenia zrywu. 

[obrazek]

[obrazek]

Po finałowej piosence, zespół wokalno-aktorski "Sonanto" zwrócił się do publicznoœci z apelem o wsparcie akcji na rzecz potrzebujšcych Powstańców, którš obecnie prowadzi Œwiatowy Zwišzek Armii Krajowej we współpracy z pomysłodawcš - redaktorem Filipem Chajzerem wraz z Muzeum Powstania Warszawskiego (Zbiórka dla Powstańców 2017). Szczegóły znajdš Państwo tutaj:

pomoc najbardziej potrzebujšcym Powstańcom


[obrazek]

Po koncercie odbyła sie projekcja filmu fabularnego w całoœci złożonego z materiałów archiwalnych, nagranych przez dwóch młodych reporterów w sierpniu 1944 roku.

Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki