Krzyk Wolnoœci
Koncert z okazji 73. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego
w wykonaniu zespołu aktorsko-wokalnego "Sonanto"


1 sierpnia o godzinie 19.30, na placu przy Centrum Kultury, licznie zgromadzona publicznoœć miała okazję wysłuchać zarówno pełnych radoœci piosenek z warszawskich barykad, jak i bardziej refleksyjnych utworów, nawišzujšcych do dramatu stolicy i jej mieszkańców.

[obrazek]

W bogatym scenariuszu godzinnego koncertu pojawiły między innymi takie utwory jak: „Warszawskie dzieci”, „Sanitariuszka Małgorzatka”, „Warszawo ma” czy „Pałacyk Michla”.

[obrazek]

W sposób szczególny nawišzano do twórczoœci dwóch poetów Powstania z batalionu "Parasol" - Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Józefa "Ziutka" Szczepańskiego.

[obrazek]

Kilkukrotnie artystom udało się także zaprosić publicznoœć do wspólnego œpiewania.

[obrazek]

Pieœniom Powstania Warszawskiego towarzyszyła w trakcie koncertu narracja prowadzšcego, który przypomniał słuchaczom zarówno losy wybranych żołnierzy – autorów najbardziej znanych powstańczych piosenek, jak i najważniejsze wydarzenia zrywu. 

[obrazek]

[obrazek]

Po finałowej piosence, zespół wokalno-aktorski "Sonanto" zwrócił się do publicznoœci z apelem o wsparcie akcji na rzecz potrzebujšcych Powstańców, którš obecnie prowadzi Œwiatowy Zwišzek Armii Krajowej we współpracy z pomysłodawcš - redaktorem Filipem Chajzerem wraz z Muzeum Powstania Warszawskiego (Zbiórka dla Powstańców 2017). Szczegóły znajdš Państwo tutaj:

pomoc najbardziej potrzebujšcym Powstańcom


[obrazek]

Po koncercie odbyła sie projekcja filmu fabularnego w całoœci złożonego z materiałów archiwalnych, nagranych przez dwóch młodych reporterów w sierpniu 1944 roku.

Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki