"Adaptacja dziecka do przedszkola"
Spotkanie dla rodziców dzieci rozpoczynajšcych edukację w przedszkolu
7 wrzeœnia 2017, w godz 12.00-13.30
Oœrodek Pomocy Społecznej
ul. Szpitalna 7

[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki