Nauka programowania dla najmodszych
Trwaj zapisy
Zajcia wystartuj po skompletowaniu listy chtnych

[obrazek]

NAUKA PROGRAMOWANIA DLA NAJMODSZYCH (wiek 5-7 lat) 

Kiedy?

roda (5-7 latki): godz. 16.00-17.00


Kategoria wiekowa:

grupa junior (5-7 lat) 


Koszt:

50 z jednorazowe wejcie

130 z/m-c (1x w tygodniu 40 min)


O zajciach:

Programowanie dla najmodszych to zajcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (wiek 5+, kl. 0-2), na ktrych dzieci ucz si programowania i rozwijaj zdolnoci matematyczno-logiczne. Program zaj jest dostosowany do moliwoci i potrzeb najmodszych - dzieci pracuj na tabletach w obrazkowych jzykach programowania (przypominajcych puzzle z komendami dla programu). Ucz si pierwszych komend i zasad programowania, samodzielnie tworz interaktywne animacje, historie, muzyk i proste gry. Przy okazji na praktycznych przykadach nabywaj i wicz umiejtnoci matematyczne niezbdn w programowaniu. 

Zajcia programowania ROBORiders zawiera i rozszerza podstaw programow edukacji matematycznej w przedszkolu i w pierwszych klasach szkoy. 

Przebieg zaj:

Nasze zajcia to angaujce warsztaty i zabawy praktyczne, rozpoczynaj si wiczeniem analogowym - dzieci (siedzc w kole na dywanie) poznaj nowe komendy, planuj i osobicie demonstruj przebieg programu tworz wasne scenariusze zachowania postaci i dziaania programu. Poznaj i dobieraj potrzebne komendy i ich kolejno, kreatywnie rozwizuj problemy i ucz si mylenia algorytmicznego. Nastpnie na tabletach tworz zaplanowane programy, stosuj komendy, samodzielnie rysuj postaci i plansze, testuj i rozwijaj napisane programy a przy tym wietnie si bawi. Praca odbywa si w maych grupach w 2-osobowych zespoach. W trakcie zaj dzieci rozwijaj zdolnoci matematycznych niezbdnych do nauki programowania, na przykadach ucz si i wicz, m.in. liczenie (na konkretach i w pamici), dziaania na liczbach (biego rachunkowa), geometri, ukad wsprzdnych, zegar i czas, orientacj przestrzenn.

Naszym celem jest mdre wprowadzenie najmodszych w wiat nowych technologii, chcielibymy aby zostali wiadomymi twrcami (programistami) a nie tylko uytkownikami. Otwieramy drzwi do przyszoci! 

Programowanie ROBORiders dla najmodszych to:

- rozwj umiejtnoci programowania i zdolnoci matematycznych

- atrakcyjne warsztaty i angaujce projekty programistyczne

- caociowy (kilkuletni) program nauczania, nowoczesny sprzt

- mae grupy rwienikw (max. 10 os.), praca w 2-os. zespoach projektowych

- dowiadczeni instruktorzy pedagodzy wczesnoszkolni i szkolni


O Instruktorze:

Instruktorzy ROBO_Riders to dowiadczeni pedagodzy - rozumiejcy potrzeby i moliwo poznawcze maych dzieci. Nasi nauczyciele potrafi zainteresowa dzieci robotyk i programowaniem, ale rwnie w przystpy sposb przekaza wiedz techniczn. Tworzc ciep i przyjazn atmosfer pracy, skutecznie wspieraj rozwj zdolnoci przedmiotw cisych u najmodszych, poszerzaj wiedz i pomagaj przekroczy kolejne granice budz prawdziw pasj tworzenia. 


[obrazek]


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki