Kalendariumrss

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 16.30. ICDS w Łomiankach

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 19.00. ICDS w Łomiankach

23 marca

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

24 marca

Spektakl dla dzieci: Wielkanocna Przygoda Krówki Matyldy. ICDS w Łomiankach

25 marca

Recital piosenek Osieckiej, Grechuty i Kaczmarskiego: Œwiat w Obłokach. Wstęp wolny

25 marca

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci

26 marca

Wielkanoc u Burmistrza. Plac przed Urzędem Miejskim. Wstęp wolny

6 kwietnia

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

7 kwietnia

Koncert Alicji Majewskiej

13 kwietnia

Akademia Odkrywcy im Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

15 kwietnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Spotkanie z polskš Dr Dolittle Gosiš Zdziechowskš

16 kwietnia

Stand up: Piotr Szwedes w programie Godzina z Pożycia Mężczyzny

29 kwietnia

Kabaret Nowaki w programie Œmiechokalipsa. ICDS w Łomiankach

11 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

11 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: uroczyste zakończenie projektu, dofinansowanego z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny


Nauka programowania dla młodzieży szkolnej

[obrazek]

NAUKA PROGRAMOWANIA DLA MŁODZIEZY SZKOLNEJ (wiek 8+ lat)

Kiedy?

wtorki 18.30


Kategoria wiekowa:

grupa poczštkujšca (8+ lat) 


Koszt:

50 zł jednorazowe wejœcie

150 zł/m-c (1x w tygodniu 60 min)


O zajęciach:

To program zajęć rozwijajšcy umiejętnoœci programowania u młodzieży szkolnej (kl. 3+) w wizualnych, edukacyjnych językach programowania (jak np. Scratch). Na zajęciach dziewczynki i chłopcy uczš się od podstaw programowania - samodzielnie tworzš pierwsze programy multimedialne (animacje, muzykę, gry). Z czasem, bardziej zaawansowani kursanci samodzielnie projektujš i programujš bardziej złożone programy użytkowe (np. kalkulatory, narzędzia), a także aplikacje i gry na własne urzšdzenia mobilne.

Dzieci programujš w sposób typowy dla zaawansowanych języków programowania jak np. Java, C++, Delphi. Równoczeœnie na zajęciach dzieci i młodzież szkolna na praktycznych przykładach wzbogaca wiedzę matematycznš o umiejętnoœci niezbędne do sprawnego kodowania.

Przebieg zajęć:

Zajęcia rozpoczynajš się przedstawieniem nowej komendy lub fragmentu kodu oraz praktycznego wyzwania programistycznego do rozwišzania na zajęciach - poczštkowo proste wyzwania, z czasem przeradzajš się w bardziej złożone problemy, a nawet projekty programistyczne. W ramach dyskusji dzieci proponujš własne podejœcie i sposób rozwišzania, a następnie na komputerach kodujš program, który potem testujš i modyfikujš. Dzieci pracujš samodzielnie lub w 2-osobowych zespołach projektowych, w małych grupach (max. 10. os.). Napisane programy młodzież ma okazję zaprezentować w ostatniej częœci spotkania. Elementem zajęć sš też (nieobowišzkowe) wyzwania domowe, które dzieci chętnie rozwišzujš w ramach rywalizacji z rówieœnikami. Na zajęciach kładziemy nacisk na rozwój wiedzy matematycznej o tematy kluczowe dla nauki programowania (m.in. układ współrzędnych, działania na liczbach i zmiennych, liczby ujemne i losowe, wyrażenia logiczne, dane), które dzieci majš okazję zrozumieć i stosować w praktycznych przykładach. 


Kursanci, którzy posiadajš zaawansowane umiejętnoœci programowania w języku Scratch rozpoczynajš naukę programowania programów użytkowych i aplikacji na smartfony i tablety w zintegrowanej wizualnej platformy programistycznej MIT App Inventor. 

Angażujšca formuła zajęć oraz ciekawe projekty programistyczne wyzwalajš poczucie sukcesu i uczš kreatywnego wykorzystania technologii cyfrowych - ze zwykłych użytkowników dzieci stajš się programistami. 


Programowanie ROBORiders dla najmłodszych to:

- rozwój umiejętnoœci programowania i zdolnoœci matematycznych

- atrakcyjne warsztaty i angażujšce projekty programistyczne

- całoœciowy (wieloetapowy) program nauczania i nowoczesny sprzęt

- małe grupy rówieœników (max. 10 os.), praca w 2-os. zespołach projektowych

- doœwiadczeni instruktorzy – pedagodzy wczesnoszkolni i szkolni


[obrazek]Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki