Nauka programowania dla modziey szkolnej

[obrazek]

NAUKA PROGRAMOWANIA DLA MODZIEZY SZKOLNEJ (wiek 8+ lat)

Kiedy?

rody 18.30-19.30


Kategoria wiekowa:

grupa (8+ lat) 


Koszt:

50 z jednorazowe wejcie

150 z/m-c (1x w tygodniu 60 min)


O zajciach:

To program zaj rozwijajcy umiejtnoci programowania u modziey szkolnej (kl. 3+) w wizualnych, edukacyjnych jzykach programowania (jak np. Scratch). Na zajciach dziewczynki i chopcy ucz si od podstaw programowania - samodzielnie tworz pierwsze programy multimedialne (animacje, muzyk, gry). Z czasem, bardziej zaawansowani kursanci samodzielnie projektuj i programuj bardziej zoone programy uytkowe (np. kalkulatory, narzdzia), a take aplikacje i gry na wasne urzdzenia mobilne.

Dzieci programuj w sposb typowy dla zaawansowanych jzykw programowania jak np. Java, C++, Delphi. Rwnoczenie na zajciach dzieci i modzie szkolna na praktycznych przykadach wzbogaca wiedz matematyczn o umiejtnoci niezbdne do sprawnego kodowania.

Przebieg zaj:

Zajcia rozpoczynaj si przedstawieniem nowej komendy lub fragmentu kodu oraz praktycznego wyzwania programistycznego do rozwizania na zajciach - pocztkowo proste wyzwania, z czasem przeradzaj si w bardziej zoone problemy, a nawet projekty programistyczne. W ramach dyskusji dzieci proponuj wasne podejcie i sposb rozwizania, a nastpnie na komputerach koduj program, ktry potem testuj i modyfikuj. Dzieci pracuj samodzielnie lub w 2-osobowych zespoach projektowych, w maych grupach (max. 10. os.). Napisane programy modzie ma okazj zaprezentowa w ostatniej czci spotkania. Elementem zaj s te (nieobowizkowe) wyzwania domowe, ktre dzieci chtnie rozwizuj w ramach rywalizacji z rwienikami. Na zajciach kadziemy nacisk na rozwj wiedzy matematycznej o tematy kluczowe dla nauki programowania (m.in. ukad wsprzdnych, dziaania na liczbach i zmiennych, liczby ujemne i losowe, wyraenia logiczne, dane), ktre dzieci maj okazj zrozumie i stosowa w praktycznych przykadach. 


Kursanci, ktrzy posiadaj zaawansowane umiejtnoci programowania w jzyku Scratch rozpoczynaj nauk programowania programw uytkowych i aplikacji na smartfony i tablety w zintegrowanej wizualnej platformy programistycznej MIT App Inventor. 

Angaujca formua zaj oraz ciekawe projekty programistyczne wyzwalaj poczucie sukcesu i ucz kreatywnego wykorzystania technologii cyfrowych - ze zwykych uytkownikw dzieci staj si programistami. 


Programowanie ROBORiders dla najmodszych to:

- rozwj umiejtnoci programowania i zdolnoci matematycznych

- atrakcyjne warsztaty i angaujce projekty programistyczne

- caociowy (wieloetapowy) program nauczania i nowoczesny sprzt

- mae grupy rwienikw (max. 10 os.), praca w 2-os. zespoach projektowych

- dowiadczeni instruktorzy pedagodzy wczesnoszkolni i szkolni


[obrazek]Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki