Matematyka dla przedszkolakw i uczniw
MatFrajda
(trwaj zapisy)
[obrazek]


Kiedy?

roda
godz. 17.30 - 19.00 (klasa VIII przygotowanie do egzaminu smoklasisty)


czwartek
godz. 16.00 - 16.50 (przedszkolaki)
godz. 17.00 - 17.50 (klasy 0-I)
godz. 18. 00 - 18.50 (klasa III)

Kategoria wiekowa:
Zajcia w jednolitych grupach wiekowych wg. wieku/klas szkolnych.
przedszkolaki (wiek 4 i 5 l.)
uczniowie (kl. 0, 1, 2, 3, 4)
modzie szkolna (kl. 5+)

Koszt:
Przedszkolaki: 130 z/m-c (1x w tygodniu 40 min)
uczniowie kl. 0-3: 150 z/m-c (1x w tygodniu 50 min)
modzie szkolna kl. 5+: 200 z/m-c (1x w tygodniu 90 min), jednorazowe zajcia - 50 z

O zajciach:
MatFrajda to przyjazny i skuteczny program nauczania matematyki dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wspieramy dzieci w nauce i rozwijamy talenty matematyczne - dziki MatFrajdzie dzieci lubi matematyk, samodzielnie odrabiaj zadania domowe, pokonuj trudnoci i odnosz sukcesy. Program zawiera i rozszerza podstaw programow nauczania matematyki w przedszkolu i szkole. Zajcia prowadzimy w maych grupach rwienikw (4-9 os.).

Dla uczniw (kl. 0-4)
To dynamiczne zajcia budujce solidne podstawy wiedzy matematycznej. Program zawiera ciekawe wyzwania praktyczne, gry matematyczno-logiczne i aktywnoci twrcze wok matematyki. Dzieci samodzielnie rozwizuj stawiane przed nimi wyzwania, na konkretnych przykadach i problemach z ycia odkrywaj prawa matematyki, a zdobyte umiejtnoci utrwalaj na kartach wicze. Dla uczniw klas 3. i 4. program zawiera caociowe powtrzenie i wzmocnienie wiedzy matematycznej nauczania wczesnoszkolnego. Zajcia 1x w tygodniu 50 minut.

Dla modziey szkolnej (kl. 5 8) 
Zajcia ktre pomagaj zrozumie matematyk i utrwali nabyte umiejtnoci. Na zajciach dzieci pracuj wg. programu dobranego do indywidualnych potrzeb (mapa wiedzy, sprawdziany). Nauczyciel MatFrajda dyskutuje z uczniami, wspiera i naprowadza grup na rozwizania zada problemowych i praktycznych wyzwa z ycia - korzystamy z gier matematycznych, dynamicznych wicze oraz kart pracy. Szczeglny nacisk kadziemy na praktyczne zrozumienie praw i regu matematyki niezbdnych do dalszej nauki, utrwalenie wiadomoci i rozumienie poj matematycznych. Zajcia 1x w tygodniu, 90 minut.

O instruktorach:
Zajcia prowadzone s przez profesjonalnych nauczycieli (pedagodzy) posiadajcych dowiadczenie w pracy z dziemi zarwno na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (pedagodzy wczesnoszkolni) jak i ze starszymi dziemi (nauczyciele matematyki). Nasi nauczyciele posiadaj gruntowne przygotowanie pedagogiczne i metodyczne - rozumiej potrzeby i moliwo poznawcze maych dzieci, umiejcy nie tylko zainteresowa dzieci matematyk, ale te rozbudzi prawdziw pasj. Tworzc ciep i przyjazn atmosfer pracy, skutecznie wspieraj budow wiedzy matematycznej u najmodszych, poszerzaj wiedz i uzupeniaj braki u dzieci starszych i modziey.

[obrazek] Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki