Kalendariumrss

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 16.30. ICDS w Łomiankach

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 19.00. ICDS w Łomiankach

23 marca

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

24 marca

Spektakl dla dzieci: Wielkanocna Przygoda Krówki Matyldy. ICDS w Łomiankach

25 marca

Recital piosenek Osieckiej, Grechuty i Kaczmarskiego: Œwiat w Obłokach. Wstęp wolny

25 marca

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci

26 marca

Wielkanoc u Burmistrza. Plac przed Urzędem Miejskim. Wstęp wolny

6 kwietnia

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

7 kwietnia

Koncert Alicji Majewskiej

13 kwietnia

Akademia Odkrywcy im Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

15 kwietnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Spotkanie z polskš Dr Dolittle Gosiš Zdziechowskš

16 kwietnia

Stand up: Piotr Szwedes w programie Godzina z Pożycia Mężczyzny

29 kwietnia

Kabaret Nowaki w programie Œmiechokalipsa. ICDS w Łomiankach

11 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

11 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: uroczyste zakończenie projektu, dofinansowanego z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny


Matematyka dla przedszkolaków i uczniów
MatFrajda

[obrazek]


Kiedy?
Poniedziałek 
5 latki godz. 17.30-18.10

wtorek 
klasa I godz. 17.00-17.50
klasa II godz. 18.00-18.50

œroda
5 latki godz. 16.00-16.40
klasa 0 godz. 16.30-17.20
klasa III godz. 17.30-18.20
klasa VII godz. 18.20-19.50

czwartek
klasa IV godz. 14.30-15.20
klasa V godz. 15.30-17.00
klasa VI godz. 17.15-18.45

Kategoria wiekowa:
Zajęcia w jednolitych grupach wiekowych wg. wieku/klas szkolnych.
przedszkolaki (wiek 4 i 5 l.)
uczniowie (kl. 0, 1, 2, 3, 4)
młodzież szkolna (kl. 5+)

Koszt:
Przedszkolaki: 130 zł/m-c (1x w tygodniu 40 min)
uczniowie kl. 0-4: 150 zł/m-c (1x w tygodniu 50 min)
młodzież szkolna kl. 5+: 200 zł/m-c (1x w tygodniu 90 min), jednorazowe zajęcia - 50 zł

O zajęciach:
MatFrajdaŽ to przyjazny i skuteczny program nauczania matematyki dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wspieramy dzieci w nauce i rozwijamy talenty matematyczne - dzięki MatFrajdzie dzieci lubiš matematykę, samodzielnie odrabiajš zadania domowe, pokonujš trudnoœci i odnoszš sukcesy. Program zawiera i rozszerza podstawę programowš nauczania matematyki w przedszkolu i szkole. Zajęcia prowadzimy w małych grupach rówieœników (4-9 os.).

Dla uczniów (kl. 0-4)
To dynamiczne zajęcia budujšce solidne podstawy wiedzy matematycznej. Program zawiera ciekawe wyzwania praktyczne, gry matematyczno-logiczne i aktywnoœci twórcze wokół matematyki. Dzieci samodzielnie rozwišzujš stawiane przed nimi wyzwania, na konkretnych przykładach i problemach z życia odkrywajš prawa matematyki, a zdobyte umiejętnoœci utrwalajš na kartach ćwiczeń. Dla uczniów klas 3. i 4. program zawiera całoœciowe powtórzenie i wzmocnienie wiedzy matematycznej nauczania wczesnoszkolnego. Zajęcia 1x w tygodniu 50 minut.

Dla młodzieży szkolnej (kl. 5 – 8) 
Zajęcia które pomagajš zrozumieć matematykę i utrwalić nabyte umiejętnoœci. Na zajęciach dzieci pracujš wg. programu dobranego do indywidualnych potrzeb (mapa wiedzy, sprawdziany). Nauczyciel MatFrajda dyskutuje z uczniami, wspiera i naprowadza grupę na rozwišzania zadań problemowych i praktycznych wyzwań z życia - korzystamy z gier matematycznych, dynamicznych ćwiczeń oraz kart pracy. Szczególny nacisk kładziemy na praktyczne zrozumienie praw i reguł matematyki niezbędnych do dalszej nauki, utrwalenie wiadomoœci i rozumienie pojęć matematycznych. Zajęcia 1x w tygodniu, 90 minut.

O instruktorach:
Zajęcia prowadzone sš przez profesjonalnych nauczycieli (pedagodzy) posiadajšcych doœwiadczenie w pracy z dziećmi zarówno na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (pedagodzy wczesnoszkolni) jak i ze starszymi dziećmi (nauczyciele matematyki). Nasi nauczyciele posiadajš gruntowne przygotowanie pedagogiczne i metodyczne - rozumiejš potrzeby i możliwoœć poznawcze małych dzieci, umiejšcy nie tylko zainteresować dzieci matematykš, ale też rozbudzić prawdziwš pasję. Tworzšc ciepłš i przyjaznš atmosferę pracy, skutecznie wspierajš budowę wiedzy matematycznej u najmłodszych, poszerzajš wiedzę i uzupełniajš braki u dzieci starszych i młodzieży.

[obrazek] Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki