Ireneusz Krosny w programie "Mowa Ciała"
25 wrzeœnia, o godz. 19.30
Centrum kultury w Łomiankach
wstęp wolny

[obrazek]


MOWA CIAŁA to najnowsza i zdecydowanie najbardziej oryginalna premiera w dorobku Ireneusza Krosnego. Po raz pierwszy program składa się z dwóch zupełnie odmiennych częœci. Oprócz, jak zwykle gwarantowanej zabawy za sprawš zupełnie nowych scenek pantomimicznych, mamy również okazję poznać różne tajniki mima - jak to się dzieje, że ktoœ chodzi w miejscu, dlaczego widzimy przedmioty, których tak naprawdę nie ma, itd. Poza tym możemy się sporo wiedzieć o tym, co mówiš nasze własne ciała w codziennym życiu (a nawet jak pozytywnie wpłynšć przez ciało na własne samopoczucie).
Ireneusz Krosny jest jednym z trzech artystów z Polski, który otrzymał w swoim czasie prestiżowš nagrodę krytyki w Chicago - The critic's Choice. To nagroda dla teatrów. bo Krosny jest teatrem a na dodatek jego sztuka jest zrozumiała dla każdej publicznoœci, bez względu na wiek, zainteresowania, język a nawet kulturę i to bez tłumacza. Mim, który stworzył swojš własnš oryginalnš technikę pantomimy, w której aktor nie gra w sposób symboliczny, ale bezpoœredni przez co staje się bliższy widzowi, któremu łatwiej podšżać za treœciš spektaklu. Krosny nie gra na toku (ruch u niego nie nie rozpoczyna się z przepony) przez co jego sposób poruszania się na scenie staje się bardziej naturalny a jednoczeœnie bardziej komediowy. Oto mamy, kolejny całkowicie nowy - autorski spektakl Ireneusza Krosnego złożony z zupełnie nowych etiud pantomimicznych. Etiudy te w sposób ironiczny lub humorystyczny ujmujš sceny "z życia wzięte".
Artysta tworzy autorskie, pantomimiczne, spektakle komediowe. Siła jego sztuki pochodzi z dwóch Ÿródeł. Po pierwsze jest to kreatywnoœć ? własne oryginalne poczucie humoru. Drugim Ÿródłem jest oryginalny własny styl. Krosny wypracował oryginalnš technikę poruszania się mima w grze komediowej. Jego technika jest przeŸroczysta jak dykcja u aktora - czyni każdy ruch zrozumiałym, ale nie zwraca uwagi sama na siebie, daje widzowi poczucie łatwoœci pracy mima na scenie. Krosny nie stosuje makijażu, w szczególnoœci nie stosuje pobielania twarzy. Występuje zawsze w czarnym, neutralnym kostiumie. Chicago Reader uzasadniajšc przyznanie wyróżnienia właœnie Ireneuszowi Krosny napisał: "Œwieży, œmieszny, nie można mu się oprzeć."

Serdecznie zapraszamy!
Wstęp wolny.Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki