24 wrzeœnia 2017 r.
Bitwa pod Łomiankami 1939


[obrazek]

W programie:

• godz. 11.45 - uroczysta Polowa Msza Œw. z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i pododdziałów historycznych przy Cmentarzu Wojskowym w Kiełpinie;

• godz. 13.45 - przemarsz na pole bitwy (KW Wilczeniec) rekonstruktorów, mieszkańców Łomianek oraz przybyłych na uroczystoœci goœci;

• godz. 14.15-17.00 - 7. rekonstrukcja pn. „Bitwa pod Łomiankami 1939” - widowisko plenerowe o walkach w 1939 roku i szarży 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki