Angielski dla dzieci i młodzieży
zajęcia ruszajš po zebraniu grup - zapraszamy serdecznie!

[obrazek]

Kiedy?
œroda, grupa 7-9 lat, godz. 16.30 - 17.30 

Kategorie wiekowe: 

Angielski dla dzieci 7-9 lat
Nauka angielskiego poprzez zabawę. W planach zajęć nauka piosenek w języku angielskim oraz odkrywanie słownictwa poprzez wszystkie zmysły. W trakcie trwania zajęć dużš uwagę skupia się na poznawanie i utrwalanie słownictwa oraz podstawowe formuły porozumiewania się.

Angielski dla dzieci 10-12 lat
Nauka angielskiego poprzez zabawę. W planach zajęć wprowadzane sš zasady gramatyczne języka, które œwietnie uzupełniš i rozbudowujš program szkolny. Ponadto, zajęcia sš prowadzone poprzez zabawę i aktywizację zmysłów, dzięki czemu nauka nie jest nudna i monotonna.

Angielski 13+
Nauka angielskiego dla dzieci i młodzieży, która ma już podstawy języka i chciałaby nauczyć się nowego słownictwa oraz kulturę krajów anglosaskich. Przygotowane materiały audiowizualne stanowiš ciekawe uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole, podanej w atrakcyjny dla ucznia sposób.

O instruktorze
Astrid Jarosławska to absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz stypendystka University of Florida. Doœwiadczenie zawodowe obejmuje naukę dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również łšczenie w pracy elementów językowych i kulturoznawczych
     
Koszt:
Karnet miesięczny: 
135 zł dla wszystkich grup
Karnet obejmuje lekcję 60 min, 1x w tygodniu
                                                                                                                                           


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki