Angielski dla dzieci i modziey

[obrazek]

20. wrzenia zapraszamy na lekcje pokazowe!
grupa11-12 lat 15.00-15.30
grupa 9-10 lat 15.30-16.00
grupa 7-8 lat 16.00-16.30
grupa 5-6 16.30-17.00


Kiedy?
wtorek w godz. 16.15-17.00 maluchy 5-6 lat
Zajcia wystartuj w padzierniku, po skompletowaniu listy chtnych

roda w godz.
15.00-16.00 dzieci 9-10 lat
16.00-17.00 modzie 11-12 lat
17.00-18.00 dzieci 7-8 lat 
Zajcia wystartuj w padzierniku, po skompletowaniu listy chtnych

Kategoria wiekowa:
Dzieci 5-6 lat
Dzieci 7-8 lat 
Dzieci 9-10 lat 
Modzie 11-12 lat
             
Koszt:
Karnet miesiczny: 
125 z / 45 min - 1 x w tygodniu dla dzieci 5-6 lat
Dla pozostaych grup:
135 z / 60 min - 1 x w tygodniu
                                                                                                                                             
O instruktorze:
Zajcia prowadzi Ryszard Ole - brytyjski native speaker urodzony w Anglii, 30 km od Sherwood Forest, siedziby legendarnego Robin Hooda i miasta Nottingham, niegdysiejszych Mistrzw Europy w pice nonej. Z wyksztacenia biolog-naukowiec z siedemnastoletnim staem pracy w przemyle farmaceutycznym oraz posiadacz dyplomw z Bell School w Cambridge umoliwiajcych nauczanie jzyka angielskiego. W 2001 roku zosta zaproszony do wsppracy ze szko jzykow w Warszawie. Polskie korzenie i ch poznania kraju przodkw oznaczay, i bya to oferta nie do odrzucenia. Od tego czasu mieszka z on i dziemi w omiankach, uzyskawszy 16 lat dowiadczenia w nauczaniu jzyka angielskiego - z dziemi i modzie w szkoach i na letnich/zimowych obozach jzykowych, oraz z dorosymi w firmach. Jego uczniowie to m.in. prezesi i dyrektorzy czoowych polskich firm oraz dzieci tyche. 
Zapraszamy na zajcia.
Do gry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki