Kalendariumrss

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycišgnięcie ręki z Misjš Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

15 wrzeœnia godz. 15:00

Eksplozja Kolorów Holi - Łomianki 2019

29 wrzeœnia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 paŸdziernika godz. 20:00

Damian Ukeje – Moje Boskie Buenos


XVII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
 im. Juliusza Zarębskiego 
Łomianki/Warszawa 
23-29.10.2017 r.

[obrazek]

22. pazdziernika niedziela - próby od godz. 12.00 (Centrum Kultury w Łomiankach - Sala Widowiskowa) , próby i ćwiczenia uczestników w pozostałych salach. 

23. - 28.  pazdziernika - przesłuchania konkursowe (Centrum Kultury w Łomiankach, ćwiczenia w salach Centrum Kultury.

29. niedziela - Sala Wielka Zamku Królewskiego w Warszawie , godz. 12.00 - Gala Finałowa Koncert Laureatów.

Konkurs Zarębskiego znajduje się w Kalendarzu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, patronat merytoryczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej Ministra Kultury.

Patronat sprawuje Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

[obrazek]

XVII MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO
Miejscowoœć Wydarzenia: Łomianki, Warszawa
Zasięg: Międzynarodowy
Dziedzina: Muzyka
Rodzaj: Konkursy, Przesłuchania muzyczne
Specjalnoœć: Fortepian, Kameralistyka, Skrzypce, Wiolonczela
Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. œredniego, studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego
Cykl: Rokrocznie
www wydarzenia: http://www.konkurs-zarebski.eu
Adresaci: Konkurs adresowany jest do uczniów szkół, uniwersytetów i akademii muzycznych, a także do osób edukujšcych się poza systemem szkolnej edukacji w Polsce i za granicš.
Przesłuchania odbywajš się w czterech sekcjach instrumentalnych i pięciu kategorii wiekowych : do lat 9, 12, 15, 19 i 27.
Eliminacje majš miejsce w Centrum Kultury w Łomiankach, Koncert Laureatów w Sali Wielkiej w Zamku Królewskim w Warszawie.
Nagrodš specjalna dla najlepszego uczestnika konkursu jest recital w Brukseli. Przesłuchania konkursowe odbywajš się w oddzielnych sekcjach instrumentalnych. W każdej sekcji instrumentalnej obraduje jury w innym składzie osobowym, co wynika ze specyfiki instrumentalnej sekcji.
Planowany jest koncert z dziełami m.in. J. Zarębskiego z udziałem laureatów poprzednich edycji konkursów Zarębskiego lub jurorów. W trakcie Konkursu, wg wstępnych ustaleń w dniach 23 - 28 paŸdziernika, odbędš się wykłady nt. wykonawstwa w aspekcie Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. J. Zarębskiego i innych konkursów muzycznych z udziałem prof. Jerzego Romaniuka i prof. Andrzeja Zielińskiego.

.................................................................................................................................................................

Szczegółowe informacje:
Jury w następujšcych sekcjach instrumentalnych:
Sekcja nr I Fortepian solo i Sekcja nr II Duet fortepianowy na cztery ręce:
Prof. Jerzy Romaniuk – przewodniczšcy, Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina Warszawa , laureat konkursów pianistycznych, uczestnik Międzynarodowego Konkursu im. Fr. Chopina
Prof. Marek Drewnowski – Akademia Muzyczna ŁódŸ, Uniwersytet Muzyczny w Stambule.
Yuko Kawai – pianistka, Japonia, laureatka międzynarodowych konkursów pianistycznych,
Prof. Lubov Lavneeva – Liceum Muzyczne i Konserwatorium Muzyczne Sankt - Petersburg, Rosja

Sekcja nr III Zespół kameralny:
Prof. Andrzej Zieliński (wiolonczela) – przewodniczšcy, Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina Warszawa
Swietłana Dumańska (fortepian)– pianistka, kameralistka
Prof. dr Jadwiga Kotnowska (flet)– Akademia Muzyczna Bydgoszcz
Piotr Cegielski (skrzypce) – koncertmistrz Filharmonia Narodowa, Ukraina

Sekcja nr IV Soliœci (skrzypce, wiolonczela z towarzyszeniem fortepianu):
Prof. Andrzej Zieliński (wiolonczela) - przewodniczšcy, Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina Warszawa
Prof. dr hab. Magdalena Szczepanowska (skrzypce) - Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina Warszawa
dr Lucjusz Pinkosz (fortepian) - Niepubliczna Szkoła Muzyczna w Łomiankach.

Program konkursowy:
Fortepian

Kategoria A
Utwór epoki baroku
Etiuda
Utwór kompozytora polskiego

Kategoria B
J. S. Bach – Inwencja lub dwie kontrastujšce częœci Suity/Partity lub preludium i Fuga z „Das Wohltemperierte Klavier”;
Utwór kompozytora polskiego
Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim

Kategoria C
Jeden z następujšcych utworów
Inwencja trzygłosowa lub dwie częœci Suity/Partity o kontrastujšcym charakterze, lub Preludium i Fuga z „Das Wohltemperierte Klavier”, lub Sonata Scarlattiego;
lub
Allegro Sonatowe z sonaty klasycznej lub wariacje lub rondo (utwory z epoki Klasycyzmu);
Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
Utwór kompozytora polskiego

KATEGORIA D (czas wystšpienia do 20 min)
J. S. Bach – Preludium i Fuga z „Das Wohltemperierte Klavier“ lub Sonata Scarlattiego
Etiuda wirtuozowska lub utwór wirtuozowski o znacznym stopniu trudnoœci

Kategoria E (czas wystšpienia do 25 min.)
Wolny program zawierajšcy utwór J. Zarębskiego i utwór epoki romantycznej o znaczšcym stopniu trudnoœci.

Duet fortepianowy na cztery ręce
Kategorie A i B (czas wystšpienia do 15 min.)
Program dowolny, może być transkrypcja.

Kategorie C, D i E (czas wystšpienia ok. 20 min.)
Oryginalne dzieło epoki Baroku lub Klasycyzmu
Oryginalne dzieło epoki Romantyzmu lub współczesne (XX - XXI w.)

Zespół kameralny
Kameralistyka fortepianowa. Kwartet smyczkowy.
Zestawy instrumentalne tradycyjne: duet - trio - kwartet - kwintet

Kategoria A I B (czas wystšpienia do 15 min.)
Utwór epoki Baroku lub Klasycyzmu

Kategoria C (czas wystšpienia do 15 min.)
Utwór kompozytora polskiego
Utwór dowolny

Kategoria D i E (czas wystšpienia ok. 20-30 min.)
Program dowolny

Soliœci (skrzypce, wiolonczela)

Kategoria A (czas wystšpienia do 10 min.)
Dwa lub trzy utwory dowolne o kontrastujšcym charakterze

Kategoria B (czas wystšpienia do 12 min.)
dwa lub trzy utwory dowolne w tym jeden utwór dowolny kompozytora polskiego.

Kategoria C (czas wystšpienia do 15 min.)
dwie częœci o charakterze kontrastujšcym utworu cyklicznego epoki Baroku lub Klasycyzmu (Suita, Partita, Sonata)
utwór o charakterze wirtuozowskim
utwór dowolny

Kategoria D (czas wystšpienia do 20 min)
utwór solo o charakterze wirtuozowskim

Kategoria E (czas wystšpienia do 20 min.)
program dowolny w tym utwór kompozytora polskiego

Uwagi:
Po przekroczeniu limitu czasu wykonania programu Jury zastrzega sobie prawo zatrzymania występu. Prosimy okreœlać czas wykonania każdego utworu.

Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenia udziału w Konkursie nadsyłane sš w pakiecie dokumentów konkursanta.
Informacje na stronie: www.konkurs-zarebski.eu
Pakiet w/w dokumentów trzeba przesłać do dnia 01.10. 2017 r. na adres Organizatora.
SEKRETARIAT KONKURSU dyrektor Konkursu: Lucjusz Pinkosz tel. (+48) 601 65 80 20 e-mail: lucjusz.pinkosz@gmail.com, konkurs.zarebski@gmail.com
 
Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki