XVII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
 im. Juliusza Zarębskiego 
29. paŸdziernika 2017 r. o godz. 12.00
Zamek Królewski w Warszawie

[obrazek]

29. paŸdziernika w niedzielę w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie o godz. 12.00 odbędzie się Gala Finałowa i Koncert Laureatów XVII Konkursu Muzycznego Juliusza Zarębskiego.

Konkurs Zarębskiego znajduje się w Kalendarzu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, patronat merytoryczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej Ministra Kultury.

Patronat sprawuje Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

[obrazek]Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki