Kabaret Jurki 
18. listopada 2017 r. o godz. 17.00
Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe
ul. Staszica 2
omianki

[obrazek]


Ju po raz kolejny wystpi w omiankach kabaret Jurki z najnowszym programem "wita polskie".

wita maj to do siebie, e zawsze si kocz. Czasem kocz si ot tak, po prostu. Innym razem, tak jak zwykle. A czasem koczy je jaka gbsza refleksja albo wymiana zda, czynw, pienidzy,a nawet on. Czy warto witowa? Warto. Dlaczego? Bo moemy si czego nauczy: jak zrobi ora w mietanie, o czym rozmawia przy grobach i co robi Ninja w jasekach. Przy naszym stole kady znajdzie dla siebie dodatkowe nakrycie. Zapraszamy do witowania przy suto zastawionym programie z kabaretem Jurki.

Kabaret Jurki prezentuje wysoki poziom artw i umiejtnoci aktorskich. Jest ich czworo, ale kade z nich jest zupenie inne. W ten sposb powstaje mieszanka, ktra powoduje wybuch miechu u widowni nie do opanowania! Uwaga! Przed Pastwem 18. listopada wystpi KABRET JURKI! Dowcipni, inteligentni, zawsze odpowiednio ubrani, swoimi artami rozbawi wszystkich!

Kabaret Jurki tworz: Agnieszka Marylka Litwin-Sobaska, Przemek Sasza ejmo, znany Wojtek Kamiski oraz Marek Litwin.

Bilety w cenie 55 z dostpne z na biletyna.pl oraz w recepcji Centrum Kultury.

Zapraszamy!


[obrazek]


Kabaret Jurki powsta w 1994 roku, pochodzi z Zielonej Gry i od lat naley do Zielonogrskiego Zagbia Kabaretowego. Jest przedstawicielem tradycyjnego w formie kabaretu. Na jego program skadaj si skecze, monologi i piosenki o rnorodnej tematyce obyczajowo-spoecznej. Czonkowie kabaretu pozwalaj sobie na improwizowanie w trakcie skeczy, dziki czemu wystp jest ywy, dynamiczny i za kadym razem nieco inny. Tworz rwnie piosenk kabaretow.

[obrazek]

Pocztkowo Jurki prezentoway kabaret form sierocych. Nurt sierocy charakteryzowa si specyficznym wygldem, egzaltowan mow i "przepraszajcym" zachowaniem kaniali si w rodku skeczu po kadej silniejszej reakcji publicznoci, emocje wyraali poprzez sztuczn deklamacj, a stroje dobierali sobie o dwa numery za mae. W ten wanie sposb zaprezentowali si na PACE w 1996 roku. Zdobyli za ten wystp I Nagrod. Ich kolejne programy maj ju inn form.

[obrazek]

Nazwa Jurki pochodzi od jednego z pierwszych czonkw i lidera kabaretu Jurka. Pierwsze kroki Jurki stawiay pod czujnym okiem Wadysawa Sikory.

Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki