Spotkania Czwartkowe
z Instytutem Pamięci Narodowej
16. listopada o godz. 19.00
Instytut Studiów nad Rodzinš
ul. Baczyńskiego 9

[obrazek]


Poczšwszy od 19. paŸdziernika, w każdy czwartek zapraszamy na Spotkania Czwartkowe z Instytutem Pamięci Narodowej, które odbywać się będš w Instytucie Studiów nad Rodzinš przy ul. Baczyńskiego 9.
Na spotkaniu w dniu 16. listopada, rozmawiać będziemy o życiu i œmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.
Spotkanie poprowadzi Mirosław Biełaszko - historyk, dziennikarz radiowy z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie.
Goœciem specjalnym będzie ks.prof. Jan Sochoń z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który zajmował się dokumentacjš procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki.
Serdecznie zapraszamy. 
Wstęp wolny.


Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki