Brat Naszego Boga
Wystawa z okazji Roku œw. Brata Alberta

[obrazek]

Rok 2017 zarówno przez Konferencję Episkopatu Polski, jak i Sejm RP został ogłoszony Rokiem Œwiętego Brata Alberta (Adama Chmielowskiego). Z tej okazji Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku oraz Biblioteka Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku przygotowały wystawę pt. „Brat naszego Boga”,  prezentujšcš życie, dzieło i dziedzictwo powstańca styczniowego, artysty malarza oraz opiekuna ubogich. Ekspozycja składa się z wielkoformatowych plansz przedstawiajšcych biografię i działalnoœć dobroczynnš œwiętego oraz publikacji ksišżkowych i czasopism pochodzšcych ze zbiorów obydwu bibliotek. Wystawę uzupełniš specjalnie przygotowane reprodukcje wybranych dzieł malarskich Brata Alberta.
Z inicjatywy Stowarzyszenia Dobro Wspólne Ojczyzna, wystawę goœcimy we wszystkich koœciołach parafialnych Łomianek oraz w Centrum Kultury.

Wystawa „Brat Naszego Boga” w Łomiankach:

21.09. – 28.09.
Dšbrowa Koœciół pw. Œw. Marka Ewangelisty

29.09 -12.10.
Łominaki Koœciół pw. Œw. Małgorzaty

12.10 - 28.10.
Dziekanów Leœny Koœciół pw. N.Marii Panny Królowej Rodzin

28.10. - 6.11.
Buraków Koœciół pw. Bł. Marceliny Darowskiej

6.11. - 10.11.
Instytut Studiów nad Rodzinš

13.11.-17.11.
Centrum Kultury w Łomiankach

Zapraszamy!
Wstęp wolny.


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki