Zachcamy do udziau  w zajciach jzyka angielskiego prowadzonych przez brytyjskiego Native Speaker'a.
Celem zaj jest rozwj umiejtnoci jzykowych u dzieci ju w bardzo wczesnym wieku i budowanie motywacji do systematycznej nauki. Zajcia te stanowi bd uzupenienie podstawowej edukacji szkolnej. 
Zajcia odbywaj si w maych, kameralnych grupach.
Informacje i zgoszenia w recepcji Centrum Kultury.


...........................................................................................................................................................

Angielski dla dzieci i modziey


[obrazek]


Kiedy?
roda w godz.
16.00-17.00 dzieci 8-9 lat -  zajcia wystartoway
17.00-18.00 modzie 11-12 lat - zbieramy chtnych

Kategoria wiekowa:
Dzieci 8-9 lat klasa III-IV
Modzie 10-12 lat klasa V-VI
             
Koszt:
Karnet miesiczny: 
135 z dla wszystkich grup
Karnet obejmuje lekcj 60 min, 1x w tygodniu
                                                                                                                                             
O instruktorze:
Zajcia prowadzi Ryszard Oles - brytyjski native speaker urodzony w Anglii, 30 km od Sherwood Forest, siedziby legendarnego Robin Hooda i miasta Nottingham, niegdysiejszych Mistrzw Europy w pice nonej. Z wyksztacenia biolog-naukowiec z siedemnastoletnim staem pracy w przemyle farmaceutycznym oraz posiadacz dyplomw z Bell School w Cambridge umoliwiajcych nauczanie jzyka angielskiego. W 2001 roku zosta zaproszony do wsppracy ze szko jzykow w Warszawie. Polskie korzenie i ch poznania kraju przodkw oznaczay, i bya to oferta nie do odrzucenia. Od tego czasu mieszka z on i dziemi w omiankach, uzyskawszy 16 lat dowiadczenia w nauczaniu jzyka angielskiego - z dziemi i modzie w szkoach i na letnich/zimowych obozach jzykowych, oraz z dorosymi w firmach. Jego uczniowie to m.in. prezesi i dyrektorzy czoowych polskich firm oraz dzieci tyche. 
Zapraszamy na zajcia.
Do gry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki