Akademia Odkrywcy im. Tony Halika
 Mikoajkowe  tajemnice odkrywcw
3. grudnia 2017 r. o godz. 15.00
Centrum Kultury w omiankach

W trakcie spotkania dowiemy si, skd naprawd pochodzi wity Mikoaj i skd si wzi zwyczaj dawania prezentw. Porozmawiamy te, gdzie mona Mikoaja spotka, a nawet odwiedzimy jego biura na Grenlandii, w Finlandii i na Alasce. Przy okazji poznamy jego imiona w rnych zaktkach wiata i sprawdzimy jakie proby do Mikoaja przysyaj dzieci z rnych krajw. Mikoajkowe spotkanie Akademii poprowadzi Monika Witkowska - podrniczka, himalaistka, dziennikarka.

[obrazek]

...................................................

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika jest projektem edukacyjnym, skierowanym do dzieci od 4 roku ycia. Akademia skada si z cyklu spotka z polskimi podrnikami, odkrywcami i naukowcami, popularyzujcymi swoje pasje w programach telewizyjnych i audycjach radiowych. Wykadowcy Akademii to autorzy artykuw w prestiowych czasopismach podrniczych  oraz autorzy i wydawcy ksiek o tej tematyce. Podczas spotka z dziemi wykorzystuj autorskie zdjcia, filmy, nagrania dwikowe i egzotyczne eksponaty przywiezione z podry.

Cele projektu:
- rozwijanie dzicicej wiedzy o wiecie spoecznym, przyrodniczym i technicznym
- wyrwnywanie szans edukacyjnych poprzez rozwijanie ciekawoci, aktywnoci i samodzielnoci
- rozwijanie wiadomoci ekollogicznej i przyrodniczej
- wprowadzanie dzieci w wiat wartoci estetycznych
- budowanie wiadomoci przynalenoci do grup narodowych i etnicznych oraz budowanie postawy tolerancjii dla rnorodnoci wiata
- motywowanie do nauki jzykw obcych

Program Akademii ma patronat National Geographic i  Elbiety Dzikowskiej.  
Bilety wkrtce do nabycia na biletyna.pl oraz w recepcji Centrum Kultury w cenie 16 z. 
Program dla dzieci powyej 4 roku ycia.[obrazek]Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki