Akademia Odkrywcy im. Tony Halika
 Mikołajkowe  tajemnice odkrywców
3. grudnia 2017 r. o godz. 15.00
Centrum Kultury w Łomiankach

W trakcie spotkania dowiemy się, skšd naprawdę pochodzi Œwięty Mikołaj i skšd się wzišł zwyczaj dawania prezentów. Porozmawiamy też, gdzie można Mikołaja spotkać, a nawet odwiedzimy jego biura na Grenlandii, w Finlandii i na Alasce. Przy okazji poznamy jego imiona w różnych zakštkach œwiata i sprawdzimy jakie proœby do Mikołaja przysyłajš dzieci z różnych krajów. Mikołajkowe spotkanie Akademii poprowadzi Monika Witkowska - podróżniczka, himalaistka, dziennikarka.

[obrazek]

...................................................

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika jest projektem edukacyjnym, skierowanym do dzieci od 4 roku życia. Akademia składa się z cyklu spotkań z polskimi podróżnikami, odkrywcami i naukowcami, popularyzujšcymi swoje pasje w programach telewizyjnych i audycjach radiowych. Wykładowcy Akademii to autorzy artykułów w prestiżowych czasopismach podróżniczych  oraz autorzy i wydawcy ksišżek o tej tematyce. Podczas spotkań z dziećmi wykorzystujš autorskie zdjęcia, filmy, nagrania dŸwiękowe i egzotyczne eksponaty przywiezione z podróży.

Cele projektu:
- rozwijanie dzięcięcej wiedzy o œwiecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
- wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozwijanie ciekawoœci, aktywnoœci i samodzielnoœci
- rozwijanie œwiadomoœci ekollogicznej i przyrodniczej
- wprowadzanie dzieci w œwiat wartoœci estetycznych
- budowanie œwiadomoœci przynależnoœci do grup narodowych i etnicznych oraz budowanie postawy tolerancjii dla różnorodnoœci œwiata
- motywowanie do nauki języków obcych

Program Akademii ma patronat National Geographic i  Elżbiety Dzikowskiej.  
Bilety wkrótce do nabycia na biletyna.pl oraz w recepcji Centrum Kultury w cenie 16 zł. 
Program dla dzieci powyżej 4 roku życia.[obrazek]Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki