Spotkanie z Mikoajem
6. grudnia 2017 r.
sala widowiskowa Centrum Kultury
wstp wolny

[obrazek]

Z okazji Mikoajek, wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy na spotkanie z Mikoajem.

Plan Spotkania:
- Przywoanie Mikoaja za pomoc wsplnej piosenki
- Krtka rozmowa z dziemi na temat rnic kulturowych w innych krajach, zwizanych ze witym Mikojem. W trakcie rozmowy okazuje si, e , magiczne sanie straciy moc i Mikoaj nie moe z nich wyj prezentw.
- Dzieci pomagaj znale instrukcj obsugi do magicznych sa, z ktrej wynika, e moc uruchomienia sa posiadaj tylko dzieci
- Wykonanie przez dzieci zada wg. instrukcji (piosenka, wiersz, zagadka)
- Sanie odzyskuj moc, a wity Mikoaj przystpuje do rozdawania prezentw
- Sesja fotograficzna z Mikoajem

Serdecznie zapraszamy na to wyjtkowe spotkanie!
Wstp wolny!


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki