witeczne Fanaberie
OFERTA PATNA DLA DZIECI I MODZIEY

Warsztaty z Programowania dla Dzieci 
(wiek 6-7 lat) 
27-29 grudnia, godz. 13.15-15.15


[obrazek]

Na zajciach dzieci (kl. 0-2) rozwin zdolnoci informatyczno-matematyczne. Mali koderzy poznaj podstawy programowania (kodowanie + matematyka) - pracujc w  obrazkowych jzykach programowania (przypominajcych puzzle z komendami dla programu), naucz si zasad programowania i pierwszych komend - samodzielnie zaplanuj i zaprogramuj interaktywne historie, animacje i gry. W praktycznych wyzwaniach programistycznych rozwin umiejtnoci logicznego mylenia oraz matematyczne. 
Celem zaj jest mdre przedstawienie najmodszym jak uywa nowych technologii (innych ni gry komputerowe). Dzieci z uytkownikw komputerw staj si wiadomymi twrcami (programistami), co sprzyja rozwojowi zainteresowa i praktycznych umiejtnoci kodowania i matematyki - innych ni gry komputerowe.
Zajcia bdzie mona kontynuowa w trybie regularnym w CK w omiankach.

Koszt:
100/karnet 3-dniowy
Opat naley uici najpniej 3 dni robocze przed rozpoczciem zaj przelewem na konto bd w recepcji Centrum Kultury. 
Brak moliwoci jednorazowego wejcia!
Zapisy w recepcji Centrum Kultury lub pod numerem .
Limit miejsc: 10


Warsztaty z Programowania dla Modziey 
(wiek 8-11 lat) 
27-29 grudnia, godz. 15.15-17.15

[obrazek]

Zajcia wprowadzajce modzie szkoln (dziewczynki i chopcw, wiek 8+) w podstawy kodowania. Dzieci pracuj w graficznych edukacyjnych jzykach programowania, ucz si krok-po-kroku zasad i komend programowania - samodzielnie tworz pierwsze programy multimedialne (animacje, gry) oraz uytkowe (kalkulatory i narzdzia). W przyjazny sposb zachcamy dzieci do zainteresowania si programowaniem, jako rozwijajcym i ambitnym wykorzystaniem moliwoci wasnego umysu. Z czasem, ju zaawansowani kursanci samodzielnie projektuj i programuj bardziej zoone programy (aplikacje i gry na wasne urzdzenia mobilne).
Rwnoczenie na zajciach dzieci i modzie szkolna na praktycznych przykadach wzbogaca wiedz matematyczn o umiejtnoci niezbdne do sprawnego kodowania.
Dzieci z uytkownikw komputerw staj si wiadomymi twrcami (programistami), co sprzyja rozwojowi zainteresowa i praktycznych umiejtnoci kodowania i matematyki - innych ni gry komputerowe.

Koszt:
120/karnet 3-dniowy
Opat naley uici najpniej 3 dni robocze przed rozpoczciem zaj przelewem na konto bd w recepcji Centrum Kultury. 
Brak moliwoci jednorazowego wejcia!
Zapisy w recepcji Centrum Kultury.
Limit miejsc: 12


Malarstwo "W Krgu Barw"
27-29 grudnia, w godz. 13.15-15.15


[obrazek]

Serdecznie zapraszamy wszystkich chtnych w wieku 7-107 lat  na zajcia plastyczne prowadzone przez artystw plastykw-Halin i Bartomieja Kunickich. Zajcia w rod, czwartek, pitek w godzinach 13.15-15.15.
Koszt:
Karnet 3-dniowy 100 z.
Opat naley uici najpniej 3 dni robocze przed rozpoczciem zaj przelewem na konto bd w recepcji Centrum Kultury. 
Zapisy w recepcji Centrum Kultury.Warsztaty edukacyjne z Robotyki 
27-29 grudnia, godz. 13.15-15.15

[obrazek] 

Tworzenie robotw? nic prostszego! Nasze dzieci i modzie na zajciach z robotyki poka, e mona z pomoc nauczyciela opanowa t sztuk. Patrzc na roboty, jakie powstaj na naszych zajciach staych, mona odnie wraenie, e technika nie ma tajemnic przed naszymi dziemi i modzie.
Na warsztatach bd wykorzystywane zestawy lego mindstorms EV3.
 
Koszt:
100/karnet 3-dniowy
Opat naley uici najpniej 3 dni robocze przed rozpoczciem zaj przelewem na konto bd w recepcji Centrum Kultury. 
Brak moliwoci jednorazowego wejcia!
Zapisy w recepcji Centrum Kultury.
Limit miejsc: 14
Do gry

Copyright (C) 2017 CK Lomianki