Halo Ferie
Oferta bezpatna
15-19 stycznia 2018 r.
22-26 stycznia 2018 r.

[obrazek]


Oferta bezpatna:
Codziennie, od  poniedziaku do pitku, na dzieci bd czeka bezpatne projekcje filmowe oraz zabawy i warsztaty tematyczne ( plastyczne, garncarskie, edukacyjno-rozwojowe  i inne). Zajcia bd si odbyway w dwch grupach wiekowych:
gr. I: 6-8 lat gr. II: 9-11 lat.

Spotkanie rozpoczynamy o godzinie 9.00 filmem dla starszej grupy. Modsze dzieci zaprosimy do sali plastycznej na poranne kolorowanki i ich waciwe zajcia rozpoczn si po zebraniu si caej grupy - koo godziny 9.30.
Nastpnie dzieci zamieni si salami  - nieco starsi podopieczni skorzystaj z oferty warsztatowej, a modszych zaprosimy do sali kinowej.
Wyjtek stanowi bdzie ostatni dzie ferii, kiedy wszystkie dzieci obejrz wsplny film o godzinie 9.00, a po nim pozostan w sali na przedstawieniu i wsplnej animacji.
Podczas zaj realizowanych w czasie ferii dzieci wzbogac  swoj wiedz i bdzie to dla nich wyjtkowa okazja do twrczej, samodzielnej pracy, dajcej moliwo wykazania si pomysowoci i fantazj.

Program:
15.01 wiat do schrupania. Warsztaty kulinarne
16.01 Rkodzieci. Warsztaty garncarskie
17.01 Komrk szar rusz. Turniej gier planszowych
18.01 Zima, zima, zima. Kreatywne warsztaty plastyczne
19.01 Historia dla najmodszych. Warsztaty z IPN-em

22.01 amigwki bystrej gwki. Warsztaty edukacyjne
23.01 Funglish. Zabawa po angielsku
24.01 Wehiku czasu. Warsztaty kreatywne
25.01 Witajcie w Bajkolandii. Warsztaty kreatywne
26.01 Uroczyste poegnanie ferii. Show Klaun Kluseczka, czyli miechu beczka


Przypominamy o  koniecznoci wczeniejszego zgoszenia  dziecka na warsztaty i wypenienia deklaracji uczestnictwa, gdy ilo  miejsc, ze wzgldu na bezpieczestwo i komfort pracy dzieci, jest ograniczona.
Zapraszamy!


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki