Halo Ferie
Oferta bezpłatna
15-19 stycznia 2018 r.
22-26 stycznia 2018 r.

[obrazek]


Oferta bezpłatna:
Codziennie, od  poniedziałku do pištku, na dzieci będš czekać bezpłatne projekcje filmowe oraz zabawy i warsztaty tematyczne ( plastyczne, garncarskie, edukacyjno-rozwojowe  i inne). Zajęcia będš się odbywały w dwóch grupach wiekowych:
gr. I: 6-8 lat gr. II: 9-11 lat.

Spotkanie rozpoczynamy o godzinie 9.00 filmem dla starszej grupy. Młodsze dzieci zaprosimy do sali plastycznej na poranne kolorowanki i ich właœciwe zajęcia rozpocznš się po zebraniu się całej grupy - koło godziny 9.30.
Następnie dzieci zamieniš się salami  - nieco starsi podopieczni skorzystajš z oferty warsztatowej, a młodszych zaprosimy do sali kinowej.
Wyjštek stanowić będzie ostatni dzień ferii, kiedy wszystkie dzieci obejrzš wspólny film o godzinie 9.00, a po nim pozostanš w sali na przedstawieniu i wspólnej animacji.
Podczas zajęć realizowanych w czasie ferii dzieci wzbogacš  swojš wiedzę i będzie to dla nich wyjštkowa okazja do twórczej, samodzielnej pracy, dajšcej możliwoœć wykazania się pomysłowoœciš i fantazjš.

Program:
15.01 Œwiat do schrupania. Warsztaty kulinarne
16.01 Rękodzieci. Warsztaty garncarskie
17.01 Komórkš szarš rusz. Turniej gier planszowych
18.01 Zima, zima, zima. Kreatywne warsztaty plastyczne
19.01 Historia dla najmłodszych. Warsztaty z IPN-em

22.01 Łamigłówki bystrej główki. Warsztaty edukacyjne
23.01 Funglish. Zabawa po angielsku
24.01 Wehikuł czasu. Warsztaty kreatywne
25.01 Witajcie w Bajkolandii. Warsztaty kreatywne
26.01 Uroczyste pożegnanie ferii. Show Klaun Kluseczka, czyli œmiechu beczka


Przypominamy o  koniecznoœci wczeœniejszego zgłoszenia  dziecka na warsztaty i wypełnienia deklaracji uczestnictwa, gdyż iloœć  miejsc, ze względu na bezpieczeństwo i komfort pracy dzieci, jest ograniczona.
Zapraszamy!


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki