INKA
 "Sš sprawy ważniejsze niż œmierć"
3. marca 2018 r. o godz. 18.00
sala widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach
wstęp wolny

[obrazek]

Od 2011 Stowarzyszenie Dobro Wspólne Ojczyzna współtworzy ogólnopolskš Agendę wydarzeń zwišzanych z Dniem Żołnierzy Wyklętych, promujšc  Łomianki w całej Polsce.

5.03.2017 roku z inicjatywy Stowarzyszenia, mieszkańcy Łomianek oddali czeœć „Ince” - Danucie Siedzikównie, odsłaniajšc tablicę pamištkowš ze srebrnym sercem  wykonanym ze złomu srebrnego zebranego w ramach społecznej, łomiankowskiej akcji  „Serce dla INKI” .

Od sierpnia 2017r. Stowarzyszenie Dobro Wspólne Ojczyzna wchodzi w skład Ogólnopolskiej Kapituły Serca dla Inki.

W bieżšcym roku, chcielibyœmy przypomnieć postać Danusi Siedzikówny, dlatego w ramach współpracy z Centrum Kultury, serdecznie zapraszamy na projekcję filmu poœwięconego jej pamięci.

Program spotkania:
- wystšpienie Burmistrza Łomianek Tomasza Dšbrowskiego
- utwór muzyczny
- spotkanie z reżyserem Jackiem Frankowskim
- projekcja filmu "Sš sprawy ważniejsze niż œmierć"
- dyskusja

W filmie, który będzie można obejrzeć 3. marca,  ukazano m.in. skomplikowane i tragiczne losy rodziny „Inki”, która bardzo wczeœnie, bo jako 15-letnia dziewczyna, została osierocona. Oboje rodziców straciła w 1943 roku – Niemcy rozstrzelali jej matkę, Eugenię we wrzeœniu tego roku w lesie pod Białymstokiem. Ojciec Siedzikówny – zesłaniec syberyjski, zmarł trzy miesišce wczeœniej w Teheranie jako żołnierz Armii Andersa.
W dokumencie wykorzystano relacje weteranów AK-WiN oraz członków rodziny „Inki”, do których dotarł od lat zajmujšcy się losami sanitariuszki historyk z gdańskiego oddziału IPN – Piotr Szubarczyk. Jednym z rozmówców jest wuj Siedzikówny, Brunon Tymiński.
Producentem filmu nie bez powodu sš Lasy Państwowe – ojciec tytułowej bohaterki, Wacław Siedzik, był bowiem leœnikiem. Młoda Danuta spędzała w jego leœniczówce w Olchówce wiele czasu, zanim przeniosła się do pobliskiej Narewki, gdzie od 1944 roku była kancelistkš w miejscowym nadleœnictwie. Tam też nawišzała kontakty z podziemiem niepodległoœciowym. Na przełomie 1945 i 1946 roku pracowała pod fikcyjnym nazwiskiem w Nadleœnictwie Miłomłyn. W czerwcu 1946 roku dołšczyła do oddziału „Łupaszki”, zostajšc – ze względu na przeszkolenie medyczne, jakie posiadała – sanitariuszkš.

Reżyser filmu – Jacek Frankowski zajmuje się nie tylko dokumentacjš filmowš, ale jest też rysownikiem-karykaturzystš. W 2010 roku nakręcił film „Martyrologia leœników. Katyń, Sybir, Kresy”.
Warszawska premiera filmu cieszyła się tak wielkim powodzeniem, że brakowało miejsc – konieczne było skorzystanie z drugiej sali.
Jacek Frankowski ur. w 1949r. w Broku nad Bugiem. Z wykształcenia leœnik, z zainteresowań historyk, z zawodu karykaturzysta. Debiutował w 1974r. równoczeœnie w "Słowie Powszechnym" i "Lesie Polskim". Eksponował swoje prace na blisko 200 wystawach indywidualnych. Współpracował z ponad setkš tytułów prasowych i programów telewizyjnych. M. in. "Karuzela", "Szpilki", "Rzeczpospolita", "Courrier Internationale" "Godzina Szczeroœci" TVP2, "Warszawski Przeglšd Tygodnia" TVP3. Jest doradcš Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych d/s sztuki. Był sekretarzem Założycielskiego Zebrania Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury organizowanego przez Eryka Lipińskiego oraz sekretarzem Zarzšdu SPAK I kadencji. Przez dwie kadencje pełnił też funkcje prezesa SPAK. Nagrodzony "Złotš Szpilkš'91" za projekty lalek do telewizyjnej szopki "Polskie ZOO". Bardzo ceni sobie współpracę z agencjš artystycznš ART-WIZJA kierowanš przez żonę Elżbietę. Ojciec Dominiki, architekta krajobrazu, Adriana, absolwenta grafiki warszawskiej ASP. Jest także niezwykle dumny z trójki cudownych wnuczšt: Julci, Patrysia i najmłodszej Marcelinki.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.
Wstęp wolny.


[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki