Teatr dla dzieci: Wars i Sawa
18. lutego 2018 r., godz. 14.00
Centrum Kultury w Łomiankach
sala widowiskowa


[obrazek]

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na legendę o powstaniu Warszawy, w której wystšpiš piękne lalki teatralne, a historia opowiadana będzie z wykorzystaniem licznych piosenek i dŸwięków, które pozwolš zagłębić œwiat prastarej baœni.
Spektakl będzie zrealizowany w formie klasycznego teatru lalek, jednak w œwiat baœni wprowadzi dzieci postać narratora, który jest w żywym planie. 
"Dawno temu, nad Wisłš żył zły czarodziej, który gardził wszystkimi stworzeniami, ale najbardziej na œwiecie nienawidził ptaków. Mieszkała w tej krainie również piękna Sawa, która właœnie ptaki kochała najmocniej. Pewnego razu stanęła w obronie skrzydlatych przyjaciół i czarodziej zamienił jš w syrenę. Nieopodal żył również rybak Wars, który na swej pierwszej wyprawie złowił Suma, darował mu jednak życie, w zamian dowiedział się od niego o zniewolonej dziewczynie. Wars musi dopłynšć do Wiklinowej Wyspy, gdzie poznaje Wietrznego Ptaka, ten niezwykły kompan pomaga mu pokonać potwora i oswobodzić Sawę".

Po teatrzyku, dzieci powyżej 7. roku życia serdecznie zapraszamy na bajkowe warsztaty teatralne.
Sš one autorskim projektem edukacyjno-artystycznym Pawła Kołodziejskiego.
Dzieci, korzystajšc z własnej pomysłowoœci i wyobraŸni, samodzielnie wykonujš lalki teatralne. Warsztaty przeznaczone sš dla dzieci sprawnych manualnie.

Zapraszamy!
Liczba miejsc ograniczona!

Bilety w cenie 8 zł (teatrzyk) oraz 10 zł (teatrzyk+warsztaty) dostępne na biletyna.pl oraz w recepcji Centrum Kultury.
Honorujemy Kartę 3+4+ 
Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki