Scena Zaułek:
Jarosław JAR Chojnacki
w koncercie piosenki literackiej
17. lutego 2018 r.. godz. 19.00
Centrum Kultury w Łomiankach 

[obrazek]

Centrum Kultury w Łomiankach zaprasza na kolejny - bardzo kulturalny wieczór ze SCENĽ ZAUŁEK.  
17. lutego goœciem gospodarza sceny -  Wojtka Gęsickiego i naszym zarazem będzie Jarosław Jar Chojnacki.

Jarosław Chojnacki swojš działalnoœć artystycznš rozpoczšł na przełomie lat osiemdziesištych i dziewięćdziesištych ubiegłego wieku. Na poczštku grał i œpiewał pieœni religijne w chrzeœcijańskich koœciołach. Równolegle komponował muzykę do klasycznych wierszy tak znakomitych poetów jak: Adam Asnyk, Anna Achmatowa, Julian Tuwim, Stanisław Grochowiak czy Federico Garcia Lorca. Wybrane przez Jarosława Chojnackiego wiersze to klasyka poezji. Połšczenie ich z muzykš i interpretacjš wokalnš umieœciły Chojnackiego w gatunku muzycznym, jakim jest piosenka poetycka, czy też poezja œpiewana.

W 1996 roku Jarosław Chojnacki został zakwalifikowany do udziału w Olsztyńskich Spotkaniach Zamkowych – „ Œpiewajmy Poezję”. Otrzymał wówczas nieoficjalne wyróżnienie i zaproszenie do koncertu galowego. Od tego momentu można uznać, że artysta zaczšł grać i œpiewać zawodowo, bowiem nie występował już tylko w konkursach, ale dzięki bogatemu repertuarowi zaczšł koncertować zarówno w Polsce, jak i za granicš. Po czterech latach nieprzerwanych sukcesów festiwalowych, Jarosław wraz z autorem wierszy, Krzysztofem Cezarym Buszmanem, zaczęli przygotowania do nagrania płyty pt. ZABIJANIE CZASU. Została ona wydana w 2003 roku przez Polskie Radio, a w 2010 roku, nakładem wydawnictwa fonograficznego „SOLITON”, ukazała się reedycja płyty.

Twórczoœć Jarosława Chojnackiego to nie tylko koncerty. Jego głos i muzyka wykorzystywane sš w filmach, między innymi w dokumencie o wybitnym poecie Krzysztofie Karasku i fabularnej produkcji w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego pt. „Małopole, czyli œwiat”, a także w spektaklach teatralnych, musicalach, widowiskach multimedialnych i teledyskach.

Zapraszamy serdecznie!
Bilety w cenie 10 zł dostępne na biletyna.pl oraz w recepcji Centrum Kultury.
Honorujemy Kartę 3+4+ raz Kartę Seniora.Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki