Kalendariumrss

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

23 sierpnia godz. 21:30

"Millerowie" - Letnie Kino Plenerowe

24 sierpnia godz. 19:00-22:00

DJ Marek Sierocki, Letnia Potańcówka w Dziekanowie Leœnym

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycišgnięcie ręki z Misjš Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

15 wrzeœnia godz. 15:00

Eksplozja Kolorów Holi - Łomianki 2019

29 wrzeœnia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 paŸdziernika godz. 20:00

Damian Ukeje – Moje Boskie Buenos


Akademia Odkrywcy im. Tony Halika
Warsztaty filmowe: Jak nakręcić film na końcu œwiata?
18. marca 2018 r. o godz. 15.00
Centrum Kultury w Łomiankach

[obrazek]
[obrazek]

 
Akademia Odkrywcy im. Tony Halika jest projektem edukacyjnym skierowanym do dzieci od 4 roku życia. Akademia składa się z cyklu spotkań z polskimi podróżnikami, odkrywcami i naukowcami, popularyzujšcymi swoje pasje w programach telewizyjnych i audycjach radiowych. Wykładowcy Akademii to autorzy artykułów w prestiżowych czasopismach podróżniczych  oraz autorzy i wydawcy ksišżek o tej tematyce. Podczas spotkań z dziećmi wykorzystujš autorskie zdjęcia, filmy, nagrania dŸwiękowe i egzotyczne eksponaty przywiezione z podróży.

Cele projektu:
- rozwijanie dzięcięcej wiedzy o œwiecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
- wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozwijanie ciekawoœci, aktywnoœci i samodzielnoœci
- rozwijanie œwiadomoœci ekollogicznej i przyrodniczej
- wprowadzanie dzieci w œwiat wartoœci estetycznych
- budowanie œwiadomoœci przynależnoœci do grup narodowych i etnicznych oraz budowanie postawy tolerancjii dla różnorodnoœci œwiata
- motywowanie do nauki języków obcych

...............................................................................................................................................................

Zapraszamy 18.03.2018, o godzinie 15.00 na warsztaty filmowe "Jak nakręcić film na końcu œwiata?", które poprowadzi Eliza Kubarska.
Co to jest film dokumentalny i czym się różni od fabularnego?
Jak nakręcić film na końcu œwiata nie znajšc języka jego bohaterów?
Jak nakłonić ludzi, by wzięli udział w Twoim filmie?

W czasach łatwego dostępu do sprzętu filmowego, choćby w telefonie komórkowym, większoœć dzieci i młodzieży zadaje sobie pytanie: jak powstaje film? Jak to zostało zrobione. Wielu młodych artystów podejmuje wyzwanie i próbuje własnych sił tworzšc swój pierwszy film. Dzięki naszej opowieœci przybliżymy im œwiat kinematografii podróżniczej, nastawionej na ciekawoœć œwiata i chęć odkrywania innych kultur. To będzie opowieœć o tym, jak spełnić marzenie i zostać filmowcem. Opowieœć o tym, jak z pasji do podróży, ciekawoœci ludzi i zamiłowania do sztuki, Eliza Kubarska, reżyserka, podróżniczka i alpinistka, zrealizowała filmy, które podbiły serca publicznoœci na całym œwiecie. 
Eliza zabierze młodych widzów na plan filmowy swoich trzech ostatnich filmów, do których zdjęcia powstawały w zimnych fiordach na Grenlandii, na morzach w okolicy azjatyckiej  wyspy Borneo oraz pod najtrudniejszš górš œwiata - K2 w Karakorum.

Eliza Kubarska
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii A. Wajdy, stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Jej krótkie formy filmowe i video-instalacje: "Mama, Tata i Ja" oraz "Klatka" (dyplom ASP), wystawiane były m.in. w Narodowej Galerii Sztuki "Zachęta". Specjalizuje się w realizacji filmów z wypraw, fascynujš jš odległe kontynenty i ich mieszkańcy. Scenarzystka,  reżyser i producentka filmu "Co się wydarzyło na wyspie Pam", nagrodzonego i prezentowanego na ponad 40 festiwalach całego œwiata. 
Za film "Badjao. Duchy z Morza" otrzymała m.in. specjalnš nagrodę jury prestiżowego festiwalu Hot Docs w Toronto, John Schlesinger Award na Palm Springs Film Festival oraz wyróżnienie na festiwalu filmowym w Los Angeles. Film był pokazywany w kinach i na festiwalach na całym œwiecie. 
Kręcony w górach wysokich Karakorum , nowy film Elizy Kubarskiej "K2 dotknšć nieba, realizowany dla HBO Europe (2015) , miał œwiatowš premierę na festiwalu filmowym w Locarno (Szwajcaria). Alpinistka i podróżniczka należy do elitarnego grona kobiet, zajmujšcych się wytyczaniem nowych dróg na dużych górskich œcianach. Eksplorowała m.in. w Mali w Afryce Zachodniej, w Malezji, w Meksyku, na Grenlandii. Wspinała się także w Himalajach. 

Program Akademii ma patronat National Geographic i  Elżbiety Dzikowskiej.  
Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w recepcji Centrum Kultury w cenie 16 zł. 
Honorujemy Kartę Dużej Rodziny 3+4+.
Program dla dzieci powyżej 4 roku życia.

Zapraszamy serdecznie!

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]
Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki