Kalendariumrss

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 16.30. ICDS w Łomiankach

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 19.00. ICDS w Łomiankach

23 marca

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

24 marca

Spektakl dla dzieci: Wielkanocna Przygoda Krówki Matyldy. ICDS w Łomiankach

25 marca

Recital piosenek Osieckiej, Grechuty i Kaczmarskiego: Œwiat w Obłokach. Wstęp wolny

25 marca

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci

26 marca

Wielkanoc u Burmistrza. Plac przed Urzędem Miejskim. Wstęp wolny

6 kwietnia

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

13 kwietnia

Akademia Odkrywcy im Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

15 kwietnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Spotkanie z polskš Dr Dolittle Gosiš Zdziechowskš

16 kwietnia

Stand up: Piotr Szwedes w programie Godzina z Pożycia Mężczyzny

29 kwietnia

Kabaret Nowaki w programie Œmiechokalipsa. ICDS w Łomiankach

11 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

11 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: uroczyste zakończenie projektu, dofinansowanego z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika;projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny.


Spektakl lalkowy Pinokio
17. marca 2018 r., o godz. 15.00
Centrum Kultury w Łomiankach
sala widowiskowa

[obrazek]

Serdecznie zapraszamy na kolejny spektakl lalkowy, tym razem o przygodach znanego i lubianego Pinokia.

Przygody Pinokia to przedstawienie teatralne zbudowane w oparciu o wybrane wydarzenia z baœni Carlo Collodiego, a jednoczeœnie angażujšca aktywnoœć widzów zabawa teatralna.
Spoœród wielu perypetii baœniowego bohatera wybrane zostały te, które najlepiej służš następujšcym celom poznawczym i wychowawczym:

- usprawnienie kontaktów z ludŸmi, między innymi poprzez doskonalenie umiejętnoœci poprawnego i logicznego wypowiadania się,
- wskazanie na potrzebę zachowania ostrożnoœci i ograniczonego zaufania wobec obcych,
- uœwiadomienie zasadniczej roli nauki i pracy w ludzkim życiu.

Baœniowy Pinokio i pozostali bohaterowie to interesujšce lalki sceniczne działajšce w fantastycznej, barwnej przestrzeni. Wprowadzajš ich do akcji postacie realistyczne, współczesne, które równoczeœnie biorš na siebie ciężar stałej współpracy z widowniš, włšczajšc dzieci do zabaw, rymowanek, a także do ćwiczeń o charakterze logopedycznym.
W „Przygodach Pionokia” oprócz oczywistego, poważnego przesłania, młody widz znajdzie wiele humoru. Zabawne sš postacie i sytuacje, króluje dowcip językowy. Ale w przebiegu spektaklu jest także miejsce na zadumę, wzruszenie i liryzm. Wewnętrznej spójnoœci przedstawienia służy zróżnicowana w nastroju muzyka ilustracyjna oraz przebojowe piosenki.
Dla kogo jest ten spektakl? Można odpowiedzieć w dwóch słowach: „Dla wszystkich” bo i dla tych, którzy baœń o drewnianym pajacu znajš i kochajš i dla ciekawych œwiata maluchów i dla widzów wrażliwych na plastykę i muzykę, a także dla tych dzieci, którym trudno usiedzieć w jednym miejscu czy skupić uwagę przez kilkadziesišt minut. Dlaczego? ponieważ w „Przygodach Pionokia” wcišż dzieje się coœ nowego, interesujšcego i zaskakujšcego.

Bilety w cenie 14 zł dostępne na biletyna.pl oraz w recepcji Centrum Kultury.
Honorujemy Kartę Dużej Rodziny 3+4+
Zapraszamy!


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki