Akademia Odkrywcy im. Tony Halika
"Œpiewajšce małpki, leniwce - przedszkolaki i niezwykłe niedŸwiadki"
Spotkanie z polskš Dr. Dolittle - Gosiš Zdziechowskš
15. kwietnia 2018 r. o godz. 15.00
Centrum Kultury w Łomiankach

[obrazek]

[obrazek]
[obrazek]
 
Akademia Odkrywcy im. Tony Halika jest projektem edukacyjnym skierowanym do dzieci od 4 roku życia. Akademia składa się z cyklu spotkań z polskimi podróżnikami, odkrywcami i naukowcami, popularyzujšcymi swoje pasje w programach telewizyjnych i audycjach radiowych. Wykładowcy Akademii to autorzy artykułów w prestiżowych czasopismach podróżniczych  oraz autorzy i wydawcy ksišżek o tej tematyce. Podczas spotkań z dziećmi wykorzystujš autorskie zdjęcia, filmy, nagrania dŸwiękowe i egzotyczne eksponaty przywiezione z podróży.

Cele projektu:
- rozwijanie dzięcięcej wiedzy o œwiecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
- wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozwijanie ciekawoœci, aktywnoœci i samodzielnoœci
- rozwijanie œwiadomoœci ekollogicznej i przyrodniczej
- wprowadzanie dzieci w œwiat wartoœci estetycznych
- budowanie œwiadomoœci przynależnoœci do grup narodowych i etnicznych oraz budowanie postawy tolerancjii dla różnorodnoœci œwiata
- motywowanie do nauki języków obcych

...............................................................................................................................................................

Zapraszamy 15 kwietnia o godzinie 15.00 na wyprawę z podróżniczkš Małgorzatš Zdziechowskš - nazywanš polskš Dr Dolittle.

Na spotkaniu poznamy małpki, które tworzš niezwykle piosenki, odwiedzimy przedszkole dla leniwców i dowiemy się, jak podać choremu niedŸwiadkowi tabletkę. Prowadzšca zabierze dzieci w niepowtarzalnš podróż po niezwykłym œwiecie zwierzšt. Przy użyciu wszystkich zmysłów będziemy odkrywali fascynujšce informacje i ciekawostki na temat różnych gatunków dzikich zwierzšt. Zajęcia będš urozmaicone wieloma zadaniami, zabawami i zagadkami.
Program Akademii ma patronat National Geographic i  Elżbiety Dzikowskiej.  
Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w recepcji Centrum Kultury w cenie 16 zł.
Honorujemy Kartę Dużej Rodziny 3+4+ 
Program dla dzieci powyżej 4 roku życia.

Zapraszamy serdecznie!

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki