Przez Siedem Kontynentów
23. marca 2018r.
"Namibia - 9000 km afrykańskiej podróży", godz. 9.30
"Dzień w Azji", godz. 11.00
Spotkanie prowadzš Anna i Krzysztof Kobuz
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach

[obrazek]

[obrazek]

Fundacja ART Aktywni Razem Twórczo zaprasza  dzieci w  wieku 8-13 lat  do udziału w nowym, bezpłatnym projekcie edukacji kulturalnej "Przez Siedem Kontynentów". 
Projekt przewiduje 6  spotkań z podróżnikami, odkrywcami, znanymi autorami ksišżek podróżniczych, albumów, dziennikarzami i reporterami, połšczonych z interaktywnym uczestnictwem dzieci w warsztatach, quizach, degustacjach.  W trakcie trwania projektu zostanie ogłoszony  konkurs plastyczny z nagrodami. Na zakończenie planujemy koncert i wspólnš wystawę poprojektowš. 

23. marca 2018 g.9.30 i 11.00 odbędzie się pierwsze spotkanie i warsztaty afrykańskie z Annš i Krzysztofem Kobus - podróżnikami, autorami ksišżek podróżniczych i albumów dla dzieci i dorosłych.

Zapraszamy do współpracy szkoły.
Obowišzujš wczeœniejsze zgłoszenia mailowe na adres:
biuro@fundacjaart.org

Zgłoszenia powinny zawierać:
1. nazwę placówki 
2. imię i nazwisko koordynatora/ nauczyciela zgłaszajšcego i przychodzšcego z grupš  
3. wiek  i liczbę dzieci 

W razie rezygnacji z udziału w spotkaniu należy  powiadomić organizatora drogš mailowš.

Zgłoszenia  grup  dzieci i modzieży  w wieku 8-13 lat 
emailowo biuro@funadacja.art.org  lub telefonicznie 517 481 217 
Wstęp bezpłatny. 
Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki 

 
Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki