Sympozjum
"Jak chronić rodzinę przed uzależnieniami i przemocš"
17-18 marca 2018 r.
Aula Schumana UKSW, ul. Wóycickiego 1/3

[obrazek]


W imieniu organizatorów (Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej), serdecznie zapraszamy na sympozjum: "Jak chronić rodzinę przed uzależnieniami i przemocš". Odbędzie się ono na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  przy ul. Wóycickiego 1/3, w dniach 17 -18.03.2018 roku.

Dnia 17 marca w auli Schumana będš wystšpienia cenionych znawców tej problematyki, natomiast 18 marca – po debacie panelowej, będzie możliwoœć wzięcia udziału w jednym z kilku zaproponowanych warsztatów.
Udział w sympozjum jest bezpłatny, prosimy jednak o zgłoszenie swojego udziału w całoœci sympozjum lub w jego częœci -  z podaniem numeru wybranego warsztatu:

  • Możliwoœci pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i DDA -  mgr Tadeusz Wieszczyk
  • Cyber–uzależnienia -  dr Ewa Michałowska
  • Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych - mgr Maria Chmielewska
  • Przeciwdziałanie przemocy i agresji w rodzinie -  dr Irena Grochowska
  • Pomoc osobom przeżywajšcym konflikty w rodzinie  - dr Paweł Kwas
  • Wartoœci w rodzinie – najskuteczniejszš ochronš przed uzależnieniami i przemocš - mgr Maria i Jan Wierzbiccy

Zgłoszenia prosimy kierować na adres Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH UKSW:
relacje.profilaktyka@uksw.edu.pl
lub telefonicznie: 576 891 966, w godzinach  od 9.00  do 13.00.

Małżonkowie, którzy chcieliby wzišć udział w sympozjum, a nie majš możliwoœci zapewnienia opieki dzieciom, proszeni sš o zgłoszenie  liczby, wieku i płci dzieci oraz godzin, w których trzeba zorganizować dla dzieci fachowš opiekę.
Osoby, które będš potrzebowały zaœwiadczenia o udziale w sympozjum lub w warsztacie, proszone sš o podanie  takiej informacji w zgłoszeniu.
Zapisanym uczestnikom sympozjum MCPS zapewnia bezpłatny catering. 

W imieniu organizatorów
prof. UKSW, dr hab. Maria Ryœ
dr Paweł Kwas

[obrazek] [obrazek]Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki