Kalendariumrss

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 16.30. ICDS w Łomiankach

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 19.00. ICDS w Łomiankach

23 marca

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

24 marca

Spektakl dla dzieci: Wielkanocna Przygoda Krówki Matyldy. ICDS w Łomiankach

25 marca

Recital piosenek Osieckiej, Grechuty i Kaczmarskiego: Œwiat w Obłokach. Wstęp wolny

25 marca

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci

26 marca

Wielkanoc u Burmistrza. Plac przed Urzędem Miejskim. Wstęp wolny

6 kwietnia

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

13 kwietnia

Akademia Odkrywcy im Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

15 kwietnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Spotkanie z polskš Dr Dolittle Gosiš Zdziechowskš

16 kwietnia

Stand up: Piotr Szwedes w programie Godzina z Pożycia Mężczyzny

29 kwietnia

Kabaret Nowaki w programie Œmiechokalipsa. ICDS w Łomiankach

11 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

11 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: uroczyste zakończenie projektu, dofinansowanego z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika;projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny.


Sympozjum
"Jak chronić rodzinę przed uzależnieniami i przemocš"
17-18 marca 2018 r.
Aula Schumana UKSW, ul. Wóycickiego 1/3

[obrazek]


W imieniu organizatorów (Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej), serdecznie zapraszamy na sympozjum: "Jak chronić rodzinę przed uzależnieniami i przemocš". Odbędzie się ono na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  przy ul. Wóycickiego 1/3, w dniach 17 -18.03.2018 roku.

Dnia 17 marca w auli Schumana będš wystšpienia cenionych znawców tej problematyki, natomiast 18 marca – po debacie panelowej, będzie możliwoœć wzięcia udziału w jednym z kilku zaproponowanych warsztatów.
Udział w sympozjum jest bezpłatny, prosimy jednak o zgłoszenie swojego udziału w całoœci sympozjum lub w jego częœci -  z podaniem numeru wybranego warsztatu:

  • Możliwoœci pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i DDA -  mgr Tadeusz Wieszczyk
  • Cyber–uzależnienia -  dr Ewa Michałowska
  • Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych - mgr Maria Chmielewska
  • Przeciwdziałanie przemocy i agresji w rodzinie -  dr Irena Grochowska
  • Pomoc osobom przeżywajšcym konflikty w rodzinie  - dr Paweł Kwas
  • Wartoœci w rodzinie – najskuteczniejszš ochronš przed uzależnieniami i przemocš - mgr Maria i Jan Wierzbiccy

Zgłoszenia prosimy kierować na adres Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH UKSW:
relacje.profilaktyka@uksw.edu.pl
lub telefonicznie: 576 891 966, w godzinach  od 9.00  do 13.00.

Małżonkowie, którzy chcieliby wzišć udział w sympozjum, a nie majš możliwoœci zapewnienia opieki dzieciom, proszeni sš o zgłoszenie  liczby, wieku i płci dzieci oraz godzin, w których trzeba zorganizować dla dzieci fachowš opiekę.
Osoby, które będš potrzebowały zaœwiadczenia o udziale w sympozjum lub w warsztacie, proszone sš o podanie  takiej informacji w zgłoszeniu.
Zapisanym uczestnikom sympozjum MCPS zapewnia bezpłatny catering. 

W imieniu organizatorów
prof. UKSW, dr hab. Maria Ryœ
dr Paweł Kwas

[obrazek] [obrazek]Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki