Obchody Narodowego Dnia Życia w Łomiankach
15. marca, godz. 18.00
 wykład w Instytucie Studiów nad Rodzinš im. abpa K. Majdańskiego
ul. Baczyńskiego 9

[obrazek]

24 marca- NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA

Narodowy Dzień Życia jest œwiętem obchodzonym w Polsce co roku, uchwalonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałš z dnia 27 sierpnia 2004 roku.
Celem œwięta jest propagowanie odpowiedzialnoœci za założenie rodziny, zachęcanie do zakładania rodzin oraz uwrażliwienie na dar życia.

W ramach obchodów Narodowego Dnia Życia w Łomiankach, serdecznie zapraszamy na wykład do Instytutu Studiów nad Rodzinš, przy ul. Baczyńskiego 9. Wykład poprowadzi dr. Bożena Bassa.
Wstęp wolny!
Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki