Wysiedleni? Przesiedleni? Wypdzeni?  Ewakuacja ludnoci niemieckiej w latach 1944-1945.
20 marzec 2013 r godz. 18:00


Wykad z prezentacj dr Seweryna Dmowskiego.

dr Seweryn Dmowski -  absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (rozprawa doktorska nt. "Sprawa Jana Mazurkiewicza 'Radosawa' 1949-1956. Analiza decyzyjna"). Badacz najnowszej historii politycznej Polski oraz spoecznych, politycznych i kulturowych aspektw wspczesnego futbolu.

Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki