Bona Sforza za czy dobra krlowa.
10 kwiecie godz. 18:00


Anna Reichart  - wykad z prezentacj oraz muzyk dworsk.

mgr Anna Reichert -  przez kilka lat prowadzia wykady w Wyszej Szkole Zarzdzania. Ukoczya kurs przewodnikw miejskich,  kurs w Paacu w Wilanowie i na Zamku Krlewskim, a take kurs pilotau.  Prowadzi wycieczki , ktre sama organizuje. S to wyprawy - tematyczne po Warszawie ( np. "Warszawa w wiatach", oliborz czy Saska Kpa)   , ale take po Polsce . Wsppracuje z kilkoma  biurami  turystycznymi - jako pilot i przewodnik. Przygotowuje i prowadzi z duym sukcesem wykady dla UTW.


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki