Uniwersytet Trzeciego wieku - warsztaty malarskie
9 marca godz. 10.00

Warsztaty malarskie prowadzi Kinga Berowska
(sala plastyczna Domu Kultury)


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki