Przesłuchania  w DKŁ
w ramach XIII. Międzynarodowego Konkursu
im. Juliusza Zarębskiego

12 marca 2013, od godz. 10:00

Przed nami XIII Międzynarodowy Konkurs im. Juliusza Zarębskiego, który odbędzie się w dniach 10 – 17 marca 2013 r. w sekcjach: fortepian solo, duet fortepianowy, wiolonczela i zespół kameralny. Koncert Laureatów planujemy przeprowadzić, podobnie jak przed laty, w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Organizatorem XII Konkursu jest Fundacja Kultury i Edukacji im. Juliusza Zarębskiego, współorganizatorem Szkoła Muzyczna w Łomiankach, których celem jest m.in. propagowanie twórczoœci naszego wybitnego, niestety nieco zapomnianego kompozytora i wielkiego pianisty Juliusza Zarębskiego. Dlatego zaprosiliœmy laureatów poprzednich edycji konkursowych do zaprezentowania jego dzieł podczas Koncertu Inauguracyjnego. Będzie to zarówno promocja dzieł patrona Konkursu jak i talentów młodziutkich artystów. Towarzyszyć nam będš w jury wybitni muzycy - pedagodzy i koncertujšcy artyœci z Polski i zagranicy.

Wierzymy, że dzięki Konkursowi uda nam się stworzyć miejsce muzycznych spotkań – dla uczniów, pedagogów, miłoœników dziecięcego i młodzieńczego muzykowania – prawdziwe forum wymiany myœli i doœwiadczeń. Mamy też nadzieję, że dla niektórych Konkurs stanie się etapem ich œwiatowej kariery w œwiecie muzyki.

Będziemy starać się, by każdy znalazł tu dla siebie miejsce, gdzie będzie dobrze się czuł i do którego chętnie będzie wracał.

Lucjusz Pinkosz
Dyrektor międzynarodowych konkursów im. Juliusza Zarębskiego


Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki