[obrazek]
Zajcia Kreatywne
zajcia ruszaj 01.10.2018 (grupa I i II)
zapraszamy do zapisw na pozostae grupy 

Kiedy?
Poniedziaki 16.00 - 20.45 (w zalenoci od grupy)

I grupa - I-III klasa szkoy podstawowej godz. 16.00 - 17.00
II grupa - IV - VI klasa szkoy podstawowej godz. 17.15 - 18.15
III grupa - modzie godz. 18.30 - 19.30
IV grupa - doroli godz. 19.45 - 20.45

Kategoria wiekowa
dzieci, modzie, doroli

Koszt
40 z - karnet miesiczny

O zajciach
Zajcia kreatywne to zajcia, ktrych celem jest rozwj wyobrani. Bazuj one na wykonywaniu prac plastycznych rnymi technikami. Tworzenie rkodziea wyzwala z nich nie tylko kreatywno, ale uczy take nowych technik pracy oraz wsppracy z innymi dziemi. Zajcia ksztatuj umiejtnoci manualne, ksztatuj motywacj do twrczego mylenia i dziaania, zmuszaj dziecko do samodzielnego szukania nowych rozwiza. Na Zajciach Kreatywnych dzieci nie musz obawia si o podanie za jednym schematem i nudne odtwarzanie wzoru, mog ponie si wodzy fantazji i kreatywnoci. Rnorodno materiaw i tematw zaj dostosowana bdzie do wieku i umiejtnoci uczestnikw. Zajcia Kreatywne to wietna zabawa dla kadego modego odkrywcy!

Instruktor:
Nazywam si Beata Olechowicz i chc pokaza jak korzysta z wyobrani majc do dyspozycji oglnie przystpne "przydasie". Uwielbiam wycina, klei i szy. Nici, wczki i koraliki to materiay z ktrych mona wyczarowa cudn bransoletk, stwora - potwora lub ozdob witeczn. Jestem Instruktorem w Warsztatach Terapii Zajciowej, prowadz pracownie krawieck. Pracuje z osobami niepenosprawnymi. Ponad to prowadz zajcia z dziemi w Nasielskim Orodku Kultury. Ukoczyam szereg kursw np.: makrama, quilling i pergamano. Ostatnio kurs florystyczny.Potrafi szy, haftowa, robi na drutach i szydeku. Nie mam wyksztacenia artystycznego ani plastycznego, natomiast mam zdolno tworzenia czego nowego. Szukam nieoczywistych rozwiza, aby choby na chwil oderwa si od ogranicze i wyj poza typowy dla nas schemat dziaania i mylenia. 
[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki