Kalendariumrss

23 czerwca 2019 r. godz. 20:00

Impro Teatr Bezczelny. Klasyka Polskiego Humoru Wspczenie. SCENA PLENEROWA

27 czerwca 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.1

28 czerwca 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.2

29 czerwca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk osiedlowy. WYSPA PACYNEK Plac przy ul. Baczyskiego. omianki

30 czerwca. 2019 r. godz. 20:00

Koncert zespou Same Suki. SCENA PLENEROWA

7 lipca 2019 r. godz. 20:00

ukasz Jemioa. Koncert Disco Solo. SCENA PLENEROWA

14 lipca 2019 r. godz. 14:00

Bajeczna Fiesta. Teatrzyk dla dzieci. SCENA PLENEROWA

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieci starego kredensu. Plac zabaw w Kiepinie

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz piewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popoudniowa

Lipiec - sierpie 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

HIP HOP Koncert. O.S.T.R i inni

8 wrzenia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktw Tradycyjnych

19 padziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "


Zajcia Kreatywne
zajcia dla grupy I i II trwaj
Zapraszamy do zapisw na pozostae grupy

[obrazek]


Kiedy?
Poniedziaki 16.00 - 20.45 (w zalenoci od grupy)

I grupa - I-III klasa szkoy podstawowej godz. 16.00 - 17.00
II grupa - IV - VI klasa szkoy podstawowej godz. 17.15 - 18.15
III grupa - modzie godz. 18.30 - 19.30
IV grupa - doroli godz. 19.45 - 20.45

Kategoria wiekowa
dzieci, modzie, doroli

Koszt
40 z - karnet miesiczny

O zajciach
Zajcia kreatywne to zajcia, ktrych celem jest rozwj wyobrani. Bazuj one na wykonywaniu prac plastycznych rnymi technikami. Tworzenie rkodziea wyzwala z nich nie tylko kreatywno, ale uczy take nowych technik pracy oraz wsppracy z innymi dziemi. Zajcia ksztatuj umiejtnoci manualne, ksztatuj motywacj do twrczego mylenia i dziaania, zmuszaj dziecko do samodzielnego szukania nowych rozwiza. Na Zajciach Kreatywnych dzieci nie musz obawia si o podanie za jednym schematem i nudne odtwarzanie wzoru, mog ponie si wodzy fantazji i kreatywnoci. Rnorodno materiaw i tematw zaj dostosowana bdzie do wieku i umiejtnoci uczestnikw. Zajcia Kreatywne to wietna zabawa dla kadego modego odkrywcy!

Instruktor:
Nazywam si Beata Olechowicz i chc pokaza jak korzysta z wyobrani majc do dyspozycji oglnie przystpne "przydasie". Uwielbiam wycina, klei i szy. Nici, wczki i koraliki to materiay z ktrych mona wyczarowa cudn bransoletk, stwora - potwora lub ozdob witeczn. Jestem Instruktorem w Warsztatach Terapii Zajciowej, prowadz pracownie krawieck. Pracuje z osobami niepenosprawnymi. Ponad to prowadz zajcia z dziemi w Nasielskim Orodku Kultury. Ukoczyam szereg kursw np.: makrama, quilling i pergamano. Ostatnio kurs florystyczny.Potrafi szy, haftowa, robi na drutach i szydeku. Nie mam wyksztacenia artystycznego ani plastycznego, natomiast mam zdolno tworzenia czego nowego. Szukam nieoczywistych rozwiza, aby choby na chwil oderwa si od ogranicze i wyj poza typowy dla nas schemat dziaania i mylenia. 
[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki