BITWA POD ŁOMIANKAMI 1939
16. wrzeœnia 
ul. Koœcielna Droga 10, Łomianki
wstęp wolny
w programie:

- godz. 12.00 - uroczysta Polowa Msza Œw. z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i pododdziałów historycznych przy Cmentarzu Wojskowym w Kiełpinie
- godz. 13.45 - przemarsz na pole bitwy (KW Wilczeniec) rekonstruktorów, mieszkańców Łomianek oraz przybyłych na uroczystoœci goœci;
- godz. 14.15 - 16.00 rekonstrukcja pn. "Bitwa pod Łomiankami 1939" - widowisko plenerowe o walkach w 1939 roku i szarży 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich

[obrazek]

[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki